KUINKA TOIMIA SÄHKÖHÄIRIÖ­TILANTEESSA

Kiinteistö tai sen osa on sähköttä

Yksi pääsulakkeista voi olla palanut tai yksi vaiheista puuttuu. Toimi tällöin seuraavasti:

  • tarkista, ovatko pääsulakkeet ehjiä. Jos pääsulake on palanut, soita vikailmoitusnumeroomme 020 690 590, mistä saat ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.
  • tarkista, ovatko muut sulakkeet ehjiä ja vaihda tarvittaessa,

Pääsulakkeiden vaihtaminen

Mikäli kiinteistöstä on hävinnyt sähköt kokonaan tai osittain, voi syynä olla kiinteistöverkkoa suojaavien sulakkeiden palaminen. Tällaisia sulakkeita ovat pää- ja ryhmäsulakkeet, jotka löytyvät kiinteistön sähkökeskuksesta. Nämä sulakkeet ja niiden vaihtaminen ovat kiinteistön omistajan vastuulla seuraavin ehdoin:

Pääsulakkeet, jotka sijaitsevat kiinteistön sisällä pääkeskuksessa, voi asiakas vaihtaa itse sähköturvallisuusohjeita noudattaen. Muista katkaista sähkö pääkytkimestä kääntämällä kytkin 0-asentoon ennen sulakkeen vaihtoa. Ohjeita omatoimiseen pääsulakkeen vaihtoon saa vikailmoitusnumerostamme 020 690 590.

Talon ulkoseinällä olevassa kotelossa sijaitsevat ilmajohdon päässä olevat pääsulakkeet saa vaihtaa vain sähköalan ammattilainen. Pylväässä tai jakokaapissa sijaitsevat pääsulakkeet saa vaihtaa vain Keravan Energia -yhtiöiden päivystäjä. Mikäli haluat yhtiömme edustajan vaihtamaan pääsulakkeet, soita vikailmoitusnumeroomme 020 690 590. Asentajamme käynnistä veloitamme palveluhinnastomme mukaisen maksun.

Jos pääsulake palaa toistuvasti, on todennäköistä, että liittymän pääsulakkeet ovat liian pienet kuormitukseen nähden tai kuormitus on jakautunut sulakkeille epätasaisesti. Jos uusi sulake palaa heti vaihtamisen jälkeen, on johtimissa tai jossain sähkölaitteessa vikaa. Asian korjaamiseksi on syytä ottaa yhteyttä sähköurakoitsijaan, joka selvittää korjaus- tai muutostarpeet.

  • tarkista mahdollisuuksien mukaan kiinteistön pienjännitejohdot ja ota tarvittaessa yhteys sähköurakoitsijaan,
  • kysy naapurilta, onko heillä sama ongelma. Jos sama ongelma on myös naapurilla, soita sähköyhtiön vikailmoitusnumeroon 020 690 590.

Valot välkkyvät toista sähkölaitetta käytettäessä

Vika voi olla pienjännitejohdon PEN-johtimessa, joka on saattanut katketa (nollavika). Toimi tällöin seuraavasti:

  • kytke pääkytkin 0-asentoon välttääksesi ylijännitteestä aiheutuvan vaaran,
  • tarkista mahdollisuuksien mukaan kiinteistön pienjännitejohdot ja ota tarvittaessa yhteys sähköurakoitsijaan,
  • soita vikailmoitusnumeroomme 020 690 590.

Myrskyisellä ilmalla nollavikaepäilyssä kannattaa ottaa aina yhteys sähköverkkoyhtiön vikapäivystykseen, koska mahdollinen syy voi olla puun kaatuminen johdolle ja nollajohtimen katkeaminen.


Sähköt ovat pois suurelta alueelta

Kun sähköt ovat pois laajemmalta alueelta, on kyseessä keskijännitevika. Tällöin vika on jo sähköverkkoyhtiön tiedossa. Odota rauhallisesti, että sähköt palaavat. Ilmoitamme tiedossa olevista vioistamme sivulla keskeytykset.keoy.fi.

Mikäli tiedät vikapaikan (esim. puu kaatunut johdolle), soita vikapäivystysnumeroomme 020 690 590 ja kerro tietosi. Ne ovat tärkeitä ja nopeuttavat vian korjaamista!

Jos näet sähköjohdolle kaatuneen tai kaatumaisillaan olevan puun, älä koske siihen, vaan ilmoita vikapalveluun!