SÄHKÖN KILPAILUTUS JA SÄHKÖN HINTA

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön kilpailutus kiinnostaa yhä useampia asiakkaita. Kilpailutettaessa sähköä on olennaista ymmärtää mistä sähkön hinta muodostuu. Sähkön hinta muodostuu sähköenergian hinnasta (myyntiosuus), sähkön siirrosta (siirto-osuus) ja sähkö- sekä arvonlisäveroista, jotka sähkönsiirtoyhtiö välittää valtiolle.


sähkön hinnan muodostuminen

Kuvan esimerkki: Sähkötuote: yleissähkö, vuosikulutus 5 000 kWh. Sähkölaskun hinnasta 42 % on sähköenergiaa, 23 % sähkön siirtoa, 19 % arvonlisäveroa ja 16 % sähköveroa.


Sekä sähkön energia- että siirtohinta muodostuu kuukausittaisesta kiinteästä perusmaksusta (€/kk) sekä kulutetun energian mukaisesta maksusta (snt/kWh).

Sähkön energiahinta

Sähköenergian myynti on kilpailunalaista toimintaa ja jokainen toimija hinnoittelee tuotteensa vapaasti. Sähkön hinnoitteluun vaikuttaa merkittävimmin sähkön tuotannon sekä hankinnan kustannukset. Voit vaikuttaa sähkösi hintaan kilpailuttamalla sähkösopimuksesi.

Keravan Energialla on erilaisia ja -hintaisia sähkösopimuksia. Vertaile sähkösopimuksia ja sähkön hintoja täällä. Laskuri näyttää vain sähkön myyntihinnat.

Sähkön siirtohinta

Sähköverkkoyhtiöillä on ns. luonnollinen monopoli. Sähkön siirtoa ei voi kilpailuttaa. Sähkön siirron hinnoittelua ja siirtohinnan kohtuullisuutta valvoo viranomainen. Sähköverkkoyhtiöiden siirtohinnat vaihtelevat yhtiöittäin. Hintoihin vaikuttavat lähinnä sähköverkkojen sijainnit, niiden rakenne sekä yhtiöiden asiakasmäärät. Kaupungeissa sähkön siirto on halvempaa kuin maaseudulla, koska verkkoon kohdistuu vähemmän kunnossapito- ja investointikustannuksia. Katso Keravan Energian siirtohinnasto täältä.Miksi minun pitää maksaa siirron perusmaksua kohteesta jossa ei ole sähkönkulutusta?

Sähkönsiirron perusmaksua laskutetaan, vaikkei kiinteistössä olisi sähkönkulutusta - esimerkiksi kesämökit, joiden sähköt on katkaistu mittarista talven ajaksi. Tämä johtuu siitä, että sähköverkkoyhtiön ylläpidon kustannuksista suurin osa on sellaisia, joihin ei vaikuta asiakkaan sähkön käytön määrä. Sähköverkkoa on korjattava ja kehitettävä jatkuvasti. Sähköverkkoyhtiön on huolehdittava, että kaikilla sen asiakkailla on mahdollisuus käyttää sähköä kaikkina aikoina. Esimerkiksi sähköt voi kytkeä päälle mökillä milloin tahansa. Perusmaksun suuruus määräytyy pääsulakekoon mukaan, eli sen mukaan, kuinka paljon asiakkaalla on mahdollisuus ottaa sähköä verkosta.Miten sähkön markkinahinta muodostuu?

Sähkön markkinahinta määräytyy pohjoismaisessa sähköpörssissä, jonka omistavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden kantaverkkoyhtiöt. Sähköpörssissä sähkön hintaan vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan lisäksi mm. sähkökulutus, polttoaineiden hintakehitys ja päästökauppa. Sähköpörssiin myyvät sähköä sähköntuottajat. Ostajia ovat niin vähittäismyyjät kuin teollisuuden suuret toimijat, jotka ostavat sähkönsä suoraan pörssistä.Miksi määräaikainen sähkösopimus on tällä hetkellä toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta halvempi?

Sähkösopimusten hinta määräytyy sähkön markkinahinnan mukaan. Markkinahinnan vaihteluväli on suuri. Tällä hetkellä hintataso on alhainen. Siksi määräaikaiset sähkösopimuksetkin ovat tällä hetkellä edullisia.

Määräaikaisen sähkösopimuksen hinta on kiinteä sopimuskauden ajan. Vaikka sähkön markkinahinta nousisi tai laskisi sopimuskauden aikana, sillä ei ole merkitystä määräaikaisen sähkösopimuksen tehneen asiakkaan kannalta.

Kolikon kääntöpuoli on se, että määräaikainen sähkösopimus sitoo asiakasta sopimuskauden. Tänä aikana hän ei voi kilpailuttaa sähköään tai irtisanoa sopimustaan kuin poikkeustapauksissa.

Määräaikainen sähkösopimus on tällä hetkellä edullinen ja sen avulla voi varmistua, että sähkön markkinahinnan nousu ei yllätä. Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on ehdoiltaan joustavampi vaihtoehto.

Sähkösopimus kannattaa aika ajoin kilpailuttaa. Tutustu Keravan Energian sähkösopimusvalikoimaan ja sähkön hintoihin täällä.Mitä tarkoittaa sähkön kilpailutus?

Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa sähköenergian osalta. Sähkölasku koostuu sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja veroista. Sähköenergian osuuden voi vapaasti kilpailuttaa. Kilpailuttamalla löydät itsellesi sopivimman sähkötuotteen esimerkiksi sähkön hinnan ja sen tuotantotavan osalta. Voit ostaa sähköenergian vapaasti valitsemaltasi sähkön myyjältä.

Katso Keravan Energian sähkötuotteet.