Sähkön siirtohintoja alennetaan 1.6.2020 alkaen

Keravan Energia ja tytäryhtiö Sipoon Energia alentavat sähkönsiirron hintoja kesäkuusta alkaen. 1.6.2020 alkaen verottomat sähkönsiirron hinnat laskevat Sipoossa keskimäärin 10 % ja Keravalla 5 %. Hintojen alentamisen taustalla on molempien alueiden voimakas kasvu viime vuosina, sekä samanaikainen korkotason merkittävä laskeminen. Hinnanalennusten oli tarkoitus astua voimaan vasta ensi vuoden puolella, mutta yhtiöt haluavat nopeuttaa hinnanalennuksen aikataulua koronaviruksen takia.

Sähkönsiirtoyhtiöt ovat monopoliasemassa ja niiden toimintaa valvoo Energiavirasto. Sähkönsiirtomaksuille on määritetty viraston toimesta neljän vuoden valvontajaksolla kohtuullinen tuottotaso. Sipoon alue on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, jonka seurauksena Sipoon Energian asiakasmäärä on kasvanut 12 % ja siirretyn energian määrä 35 % vuodesta 2015 lukien.

Sipoon sähkönsiirron hinnat ovat viime vuosikymmenellä olleet nousujohteisia. Viimeksi Sipoon verollisia sähkönsiirron hintoja nostettiin 4 % vuonna 2017. Syynä hintakehitykselle on ollut Sipoossa tehtävät suuret investoinnit sähköverkon kehittämiseen ja toimitusvarmuuden parantamiseen.

Keravalla sähkön jakeluverkko on jo nykyisin lähes kokonaan kaapeloitu. Kompaktina kaupunkialueena sähköverkon investointitarpeet sekä kustannukset ovat Keravalla Sipoota alhaisemmat, jolloin Keravan maltillisemmasta kasvusta huolimatta hintoja on mahdollista alentaa myös Keravalla.

Tyypilliselle kerros- tai pientaloasukkaalle (sähkönkulutus 5000 kWh/vuosi) hinnan alennus Keravalla merkitsee noin 18 euron ja Sipoossa noin 45 euron säästöä vuodessa. Tyypilliselle sähkölämmittäjälle (sähkönkulutus 18000 kWh/vuosi) säästö on Keravalla noin 33 euroa ja Sipoossa noin 78 euroa vuodessa.


Takaisin uutisiin