Kampanjoimme puuttuvien henkilötietojen keräämiseksi

13.12.2019

Sähkön toimittaminen edellyttää, että meillä on asiakkaistamme riittävät henkilötiedot. Lähitulevaisuudessa käyttöön otettavan uuden sähköyhtiöiden tietojärjestelmän myötä sähkönkäyttäjät on yksilöitävä entistä luotettavammin henkilötunnuksen avulla. Joidenkin asiakkaiden kohdalla asiakastiedoissamme on puutteita henkilötunnusten osalta. Puuttuvien henkilötunnusten keräämiseksi tulemme lähestymään pientä osaa asiakkaistamme sähköpostitse, tekstiviestitse ja puhelimitse tietojen täydentämiseksi.

Henkilötunnukset tarvitaan uuteen tietojärjestelmään

Suomessa sähkömarkkinat ovat avoimet, eli sähkön käyttäjä voi ostaa sähkönsä haluamaltaan sähkön myyjältä. Sähkönkäyttöpaikkoja Suomessa on noin 3,6 miljoonaa ja sähkönmyyjää vaihdetaan vuosittain noin 400 000 kertaa. Sulavasti toimivat sähkömarkkinat edellyttävät, että asiakkaiden henkilö- ja sähkönkäyttötiedot siirtyvät sujuvasti eri energiayhtiöiden järjestelmien välillä.

Tätä energiayhtiöiden tiedonvaihtoa selkeyttämään ja nopeuttamaan ollaan kehittämässä energiayhtiöiden ja kantaverkkoyhtiö Fingridin yhteistä järjestelmää, Datahubia. Datahubin myötä sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkoihin ja sähkönkulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa kaikki sähkön vähittäismarkkinoilla toimivat sähköyhtiöt siirtymään Datahubin käyttöön. Datahubin kautta tietoja tulee käyttämään noin sata sähkönmyyjää ja yli 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä. Turvallisen tiedonvaihdon varmistamiseksi jokainen sähkönkäyttöpaikka ja sen omistaja on voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkaiden osalta henkilötunnusta ja yritysten osalta y-tunnusta.

Lisää tietoa aiheesta

Henkilötunnuksen käyttäminen henkilön yksilöimiseksi - sähkömarkkinalaki 75 d §

Tietoa Datahubista Fingridin sivuilta

Ota yhteyttä

Keravan Energian yhteystiedotTakaisin uutisiin