Keravan Energia huikein tuloksin ykköseksi Sähkön vähittäismyynti 2016 -tutkimuksessa

EPSI Ratingin vuosittain tekemä Sähkön vähittäismyynti -tutkimus selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä ja asiakasuskollisuutta sekä sitä, mikä tekee asiakkaista tyytyväisiä ja uskollisia. Tänä vuonna tutkimuksessa oli mukana suuryhtiöiden lisäksi myös paikallisyhtiöitä. Yksityisasiakkaiden ykkönen asiakastyytyväisyydessä on Keravan Energia.

Kokonaisuutena toimialan imago yksityisasiakkaiden silmissä ei ole muuttunut viime vuodesta, mutta pienempien ja paikallisten yhtiöiden imagot ovat keskimäärin suurten toimijoiden imagoja parempia. Tutkimuksen mukaan Keravan Energia täyttää parhaiten asiakkaiden odotukset ja yltää lähimmäs mielikuvaa täydellisestä sähköyhtiöstä arvosanalla 81,4.

Keravan Energian asiakkaat kokevat asiakkuuden helpoksi (86,6) ja innovatiivisuudessa (77,4) Keravan Energia erottuu edukseen muista. Aikaisemmin yritykset eivät juurikaan erottuneet toisistaan yhteiskuntavastuullisuudessa, mutta tänä vuonna Keravan Energian yhteiskuntavastuullinen toiminta oli ylitse muiden (80,5), kun taas Fortum jäi tässä sekä viime vuoden tasosta, että selkeästi muista jälkeen (71,6).

Lue yhteenveto tutkimuksesta: http://www.epsi-finland.org/report/sahkon-vahittaismyynti-2016/


Tulokset tuotetaan indeksillä 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.


Takaisin uutisiin