KONSERNIN VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSET ON JULKAISTU

Vuosi 2015 oli energiayhtiöille hankala. Vuoden keskilämpötila oli mittaushistorian korkein. Samaan aikaan vuosi oli sateinen ja pohjoismaiset vesivarastot olivat korkealla, minkä vuoksi sähkön hintataso oli ennätyksellisen alhainen. Näistä syistä johtuen Keravan Energian sähkön myynti putosi edellisvuoteen nähden 3,3 %. Sähköä myytiin 546,2 (565,0) GWh. Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti laski 12,1 %. Myydyn lämmön määrä oli 361,7 (411,6) GWh. Myynnin laskuun vaikutti lämpimän sään lisäksi Karkkilan kaukolämpötoiminnan myynti Vapolle maaliskuussa 2015. Vaikka myynti putosi energiassa mitattuna, kasvoi rakennuskuutioissa mitaten kaukolämpöön liitetty volyymi 68 % edellisvuoteen nähden.

Siirretyn sähkön määrä väheni 2,4 %. Sähköä siirrettiin 492,7 (504,9) GWh, mutta samaan aikaan sähkösiirtoasiakkaiden määrä kasvoi ollen vuoden lopussa 31 868 (31 102).

Vuonna 2015 kotimaisen puuperäisen polttoaineen osuus tuotannostamme oli 58 %, eli kasvua edellisvuoteen oli 2,6 prosenttiyksikköä. Energiantuotannon ominaishiilidioksidipäästöt pienenivät ollen vuoden lopussa 139 (153) g/kWh.

Keravan Energian vuoden 2015 liikevaihto putosi 9,5 % ollen 63,4 (70,1) milj. euroa. Liikevoitto oli 0,4 (0,7) milj. euroa, mikä on 0,6 (1,0) % liikevaihdosta. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,1 (0,7) milj. euroa. Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2014 tilinpäätöstietoja.

Omistajamme, Keravan kaupungin tahtotila on pitää huolta alueen kilpailukyvystä ja houkuttelevuudesta sekä asukkaille että elinkeinoelämälle. Niinpä emme tänäkään vuonna maksaneet osinkoa, vaan tuloutimme yli 4 miljoonaa euroa edullisina energian hintoina, jotka koituvat suoraan asiakkaidemme hyödyksi.

Konsernin vuosikertomus ja tilinpäätöstiedot löytyvät täältä.


Takaisin uutisiin