Keravan Energian sähköverkkoliiketoiminta alituottoinen valvontajaksolla 2012-2015

Monopoliasemassa olevia sähkönjakeluyhtiöitä valvova Energiavirasto julkaisi eilen raporttinsa vuosien 2012-2015 valvontajaksolta. Raportin mukaan sähkönjakeluyhtiöt olivat tuona aikana reilusti ylituottoisia; asiakkailta kerättiin 170 miljoonaa euroa liikaa sähkönsiirtomaksuja.

Keravan Energia on yksi niistä sähkönjakeluyhtiöistä, jotka pysyivät alituottoisina vuosina 2012-2015. "Emme veloittaneet asiakkailtamme lain mahdollistamaa maksimituottoa sähkönsiirrosta", kertoo Keravan Energian sähköverkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen. "Olemme aktiivisesti kehittäneet prosessejamme ja toiminnan tehokkuuttamme, ja pystymme siksi tarjoamaan asiakkaillemme edullista ja varmaa sähkönsiirtoa.”

Keravan Energian tytäryhtiö Etelä-Suomen Energia toimii Sipoossa, joka on sähkönjakelun kannalta haasteellisempi alue kuin Kerava. Maaseutuverkko vaatii paljon enemmän investointeja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen, minkä vuoksi Sipoon alueen sähkönsiirtomaksut ovat kalliimmat kuin Keravalla. ”Sähköverkon kehittämisen investointipaineista huolimatta emme Sipoossakaan veloittaneet asiakkailta lain sallimaa maksimituottoa sähkönsiirrosta. Olemme vuodesta 2006 investoineet Sipoon sähköverkon parantamiseen. Pitkäjänteinen varautuminen on mahdollistanut meille kohtuullisen hinnoittelun, eikä meidän ole tarvinnut nostaa hintoja kiireessä, niin kuin monessa yhtiössä on tehty" toteaa Auvinen.


Takaisin uutisiin