KERAVAN ENERGIA -KONSERNIN VUOSIKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSET ON JULKAISTU

Sähkön käyttö Suomessa kääntyi kasvuun ensimmäisen kerran sitten vuoden 2012. Lämpötilakorjattu sähkönkäyttö oli 1,5 % suurempi kuin vuonna 2015. Myös Keravan Energia -konsernin energianmyynti kasvoi. Sähköä myytiin 450,6 GWh, eli 5,1 % enemmän kuin vuonna 2015. Lämmön myynti kasvoi 3,6 % ja oli 374,7 GWh. Maakaasua myytiin 24,2 GWh - kasvua oli 3,9 %. Sähkön siirto konsernissa kasvoi 5,6 % ja oli 520,5 (492,7) GWh.

Tuotantolaitoksemme Keravalla ja Sipoossa tuottivat vuoden 2016 aikana 410 GWh kaukolämpöä ja teollisuuden prosessihöyryä sekä 76 GWh sähköä. Edellisvuoteen verrattuna tuotanto kasvoi 5,9 %. Kasvatimme energiantuotannon kotimaisten puuperäisten polttoaineiden osuutta edelleen. Puupolttoaineiden osuus kaikista polttoaineista oli 62,3 %, mikä tarkoittaa 4,3 %-yksikön kasvua edellisvuoteen. Keravalla kiinteän kotimaisen polttoaineen osuus oli 91,1 % energiantuotannosta.

Keravan Energian vuoden 2016 liikevaihto kasvoi 1,5 % edellisvuoteen nähden 64,4 (63,4) milj. euroon. Liikevoitto oli 0,4 (0,4) milj. euroa, mikä on 0,7 (0,6) % liikevaihdosta. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 0,2 (0,1) milj. euroa, se on 0,3 (0,2) % liikevaihdosta.

Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2015 tilinpäätöstietoja.

Keravan kaupungin tahto on, että osinkojen maksamisen sijaan Keravan Energia ylläpitää sähkönsiirtohinnoissa valtakunnan tasoon nähden edullista hinnoittelua. Edullisilla sähkönsiirron hinnoilla jaamme tasapuolisesti hyvää kaikille, niin alueen asukkaille kuin yrityksille. Vuoden 2016 osalta tämä hyöty asiakkaillemme oli 7,2 miljoonaa euroa.

Konsernin vuosikertomus ja tilinpäätöstiedot löytyvät täältä.


Takaisin uutisiin