Keravan Energian vuoden 2017 vuosikertomus ja tilinpäätöstiedot ovat julkaistu

Vuoden 2017 liikevaihto oli 64,8 (64,4) milj. euroon, mikä tarkoittaa 0,7 % kasvua edellisvuoteen. Liikevoitto oli 2,5 (0,4) milj. euroa. Energian myynnissä toimintaolosuhteet pysyivät edellisvuoteen nähden melko samanlaisina. Kasvatimme silti myyntiämme – sähkön myynti kasvoi edellisvuoteen nähden 6,3 % ja kaukolämmön sekä prosessihöyryn myynti 0,1 %.

Liikealueittain liikevaihto jakautui seuraavasti: sähkön myynti 36 (38) %, sähkön siirto 23 (21) %, kaukolämpö 37 (38) %, kaasun myynti- ja siirto 3 (2) % ja muu toiminta 1 (0) %. Sähköä myytiin vuonna 2017 konsernissa 603 (567) GWh. Sähkön siirto konsernissa kasvoi 3,3 % ja oli 538 (521) GWh. Kaukolämpöä ja prosessihöyryä myytiin 375 (375) GWh. Maakaasun myynti oli 26 (24) GWh. Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2016 tilinpäätöstietoja.

Osinkojen sijaan tukea alueen elinvoimaisuuden parantamiseen

Keravan kaupungin tahto on, että osinkojen maksamisen sijaan Keravan Energia ylläpitää sähkönsiirtohinnoissa valtakunnan tasoon nähden edullista hinnoittelua. Edullisilla sähkönsiirron hinnoilla jaamme tasapuolisesti hyvää kaikille, niin alueen asukkaille kuin yrityksille. Vuoden 2017 osalta tämä laskennallinen hyöty asiakkaillemme oli ennätykselliset 10,8 miljoonaa euroa.

Konsernin vuosikertomus ja tilinpäätöstiedot löytyvät täältä


Takaisin uutisiin