Keravan Energia mukana kehittämässä uutta työkalua sähköverkon raivaustarpeen kartoittamiseen

Roadscanners Oy yhdessä Gridjet Oy:n kanssa ovat kehittäneet uuden menetelmän sähkönverkon varrella kasvavan puuston raivaustarpeen kartoittamiseen. Uusi kartoitustapa perustuu sähkölinjojen laserkeilaamiseen helikopterista käsin. Yhtiöt ovat viime kesä aikana koekuvanneet Keravan Energian verkkoa, ja työn pohjalta on kehitetty menetelmä, jossa sähköverkon varrella kasvavat, kaatuessaan verkkoa uhkaavat puut saadaan kartoitettua nopeasti ja tehokkaasti.

Sähkökatkoja ennaltaehkäistään tarkastamalla ja raivaamalla säännöllisesti puustoa ilmajohtolinjojen varrelta. Aiemmin tämä työ on tehty perinteiseen tapaan kiertämällä verkkoa ja tarkistamalla puustoa silmämääräisesti. Verkon tarkastus silmämääräisesti on työlästä, joten uusi menetelmä otetaan Keravan Energialla innolla vastaan. Laserkeilaamalla tuotetaan havainnollinen kolmiulotteinen kartta, jonka avulla saadaan nopeasti selville riskipuut. Kartan avulla saadaan muodostettua verkon tilasta tarkka kokonaiskuva, ja tiedetään missä järjestyksessä ryhtyä raivaustöihin.

Keravan Energia on tehnyt Roadscanners Oy:n kanssa sopimuksen sähköverkon laserkeilaamisesta, joka kattaa yhtiön kaikki 110 kV -linjat. Töihin ryhdytään syksyn aikana.

"Tämä on kustannustehokas, hyvin havainnollinen ja nopea tapa kartoittaa sähköverkon raivaustarvetta. Selkeä visuaalinen tulos tarkalla paikkatiedolla helpottaa myös oikean raivaustavan valintaa, kun tiedetään raivattavan puuston lukumäärä sekä puuston korkeustiedot.” kertoo Keravan Energian käyttöpäällikkö Marko Reinikainen.


Takaisin uutisiin