LAATU- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Huolehdimme asiakkaidemme energiakysynnän tyydyttämisestä mahdollisimman häiriöttömästi korkealaatuisilla energiatuotteilla ja hyvällä palvelulla. Täytämme omistajien tuottovaatimukset tehokkaalla ja ajanmukaisella toiminnalla. Toimitamme vertailuyhtiöihin nähden edullista energiaa asiakkaillemme. Käytämme toiminnassamme mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia ratkaisuja taloudellisten resurssien puitteissa. Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön samoin kuin omassa toiminnassamme toteutamme säästöä tuottavia menetelmiä ja toimintatapoja. Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön joko rakentamalla omia tuotantoyksiköitä tai yhteisyritysten kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella tavalla. Sitoudumme toimintamme aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä jatkuvaan parantamiseen niin ympäristö- kuin laatuasioissa. Huolehdimme, että organisaatiossamme on jatkuvasti tiedossa toimintaamme kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset, joiden noudattamiseen sitoudumme.

Vaalimme paikallisuutta ja asiakaskeskeisyyttä, hoidamme toimitukset oikea-aikaisesti ja luotettavasti. Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja parannamme toimintaamme asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. Huolehdimme henkilöstömme ammattitaidosta ja pätevyydestä sekä varaamme toimintaamme tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit. Tuemme tiimityötä toiminnan kehittämiseksi ja hyödynnämme ulkoisia palveluita mahdollisuuksien mukaan.

Tiedotamme sidosryhmillemme säännöllisesti ympäristöasioidemme tason ja edellytämme toimittajiltamme laadukasta ja ympäristön huomioon ottavaa toimintaa.

KERAVAN ENERGIA OY

ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY


Ympäristö- ja laatusertifikaatti

Keravan Energia Oy ja Etelä-Suomen Energia Oy toimivat ISO 9001 laatu- ja ISO 14001 ympäristösertifikaattien mukaisesti. Sertifikaatit kattavat energian tuotannon, hankinnan ja myynnin sekä sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen suunnittelun, rakentamisen ja käytön.

Tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja palvelun parantaminen sekä ympäristöasioiden huomiointi kaikessa toiminnassa.
#
#