KAUKOLÄMMÖN LASKUTUS

Kaukolämpöasiakas saa käyttämästään lämmöstä kuukausittain laskun. Lasku muodostuu kiinteästä perusmaksusta ja kulutetun lämmön mukaisesta energiamaksusta.

Perusmaksu

Kaukolämmön perusmaksu on kiinteä summa, joka perustuu kaukolämmitetyn rakennuksen lämmitystehon tarpeen suuruuteen kovimmilla pakkasilla. Asiakkaan lämmönjakokeskuksessa tämä lämmitysteho otetaan vastaan kaukolämpövedestä sitä jäähdyttämällä. Mitä paremmin asiakkaan laitteet jäähdyttävät kaukolämpövettä, sitä pienemmästä vesimäärästä saadaan irti sama lämmitysteho. Perusmaksu perustuukin käytännössä kaukolämmön vesivirtaan.

Kaukolämmön perusmaksu kattaa kaukolämmön tuotannosta, jakelusta, mittauksesta sekä laskutuksesta aiheutuvia kiinteitä kustannuksia. Perusmaksun voidaan ajatella olevan myös kapasiteettimaksu eli eräänlainen ”vakuutusmaksu” sille, että Keravan Energia takaa riittävän kapasiteetin niin lämmön tuotannossa kuin siirtoverkossa kaikkina hetkinä. Jokaisen kaukolämpöasiakkaan lämmöntarve tyydytetään paukkupakkasillakin.

Kulloinkin voimassa olevan perusmaksun näet kaukolämmön hinnastosta.

Energiamaksu

Energiamaksulla katetaan kaukolämmön tuotannon ja jakelun muuttuvia kustannuksia, joista suurin on polttoainekustannukset. Energiamaksun suuruus riippuukin hyvin voimakkaasti siitä, millä polttoaineilla kaukolämpö kunkin taajaman kaukolämpöverkkoon tuotetaan ja kuinka näiden polttoaineiden verotus kehittyy. Energiamaksun yksikkö on €/MWh.

Sopimus- ja laskutusvesivirta pähkinänkuoressa

Aluksi, kun asiakas on juuri liittynyt kaukolämpöön, perusmaksun laskutusperusteena käytetään sopimusvesivirtaa. Sopimusvesivirta on kaukolämpöön liittymisen suunnitteluvaiheessa arvioitu, suurin tunnin aikana tarvittava kaukolämpövesimäärä ulkolämpötilassa -26 ⁰C. Kun asiakkaan kaukolämmön toteutuneesta tarpeesta ja kulutuksesta on kertynyt riittävästi mittaustietoa, siirrytään laskutusperusteena käyttämään laskutusvesivirtaa. Laskutusvesivirta tarkoittaa mittaustietojen perusteella tarkistettua arvoa kaukolämmön vesivirralle.

Asiakkaiden kaukolämmön laskutusvesivirrat tarkistetaan jatkossa säännöllisesti kerran vuodessa. Tarkistuksessa käytetään mittausdataa useamman talven ajalta, jotta yksi poikkeuksellisen lauha talvi ei aiheuttaisi laskutusvesivirtaan ja perusmaksuun turhaa poukkoilua. Vesivirtatarkistuksilla taataan kaikkien asiakkaiden tasapuolinen kohtelu ja laskutusperusteen ajantasaisuus. Näin asiakkaiden perusmaksut ovat oikealla tasolla heidän kaukolämmönkulutukseensa nähden. Perusmaksun perustuminen laskutusvesivirtaan mahdollistaa myös asiakkaiden energiatehokkuustoimenpiteiden näkymisen perusmaksun suuruudessa.

Voit vaikuttaa perusmaksun suuruuteen pitämällä huolta lämmönjakolaitteiden kunnosta sekä järkevillä lämmönkulutustottumuksilla. Lisätietoa aiheesta saat kaukolämmön käyttöoppaasta ja palvelevilta asiakaspalvelustamme.

#

Kuva: Kaukolämmön sopimusvesivirta määrittelee perusmaksun suuruuden asiakkaan liittyessä kaukolämpöön, mutta mittaustiedon karttuessa laskutusperusteeksi vaihdetaan tarkistusmitattu laskutusvesivirta.


Milloin on tarvetta sopimusmuutokseen?

Lämpösopimuksen sopimusvesivirta on aiheellista tarkistaa aina, jos energiankäytössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, esimerkiksi rakennuksen laajentamisen tai käyttötarkoituksen muuttumisen johdosta. Tällaisissa tilanteissa pyydämme olemaan yhteydessä meihin mahdollisimman hyvissä ajoin.