KAUKO­LÄMPÖÖN LIITTYMINEN

Lämpösopimus

Kiinteistön liittämisestä kaukolämpöverkkoon tehdään aina kirjallinen lämpösopimus. Lämpösopimuksessa määritellään lämmönluovutuspaikka, lämmöntoimituksen aloittamisajankohta, lämmitettävä rakennustilavuus ja sopimusvesivirta (pientaloille vain lämmitettävä rakennustilavuus) sekä liittymismaksu. Lämpösopimukseen liitetään kaukolämmityksen liittymis- ja lämmöntoimitusehdot ja kaukolämpötariffi.

Liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy sopimusvesivirran perusteella. Kaukolämmön vesivirta on suoraan verrannollinen kiinteistön lämmityksen ja lämpimän käyttöveden valmistuksen tehontarpeeseen. Liittymismaksu sisältää liittymisjohtoa tontilla 30 metriä, ylimenevältä osalta suoritetaan lisäveloitus. Pientalojen liittymismaksu on kiinteä sisältäen liittymisjohtoa tontilla 20 metriä, ylimenevältä osalta suoritetaan lisäveloitus.

Liittymismaksua vastaan Keravan Energia Oy rakentaa liittymisjohdon asiakkaan kiinteistöön sekä hankkii ja asentaa lämmönmittauslaitteet. Kaukolämmön alajakokeskus asennuksineen ei sisälly perustoimitukseen. Liittymismaksu laskutetaan, kun liittymä on toimitettu.

Lämmitysjärjestelmän uusimiskustannuksiin on mahdollista hakea töiden osalta kotitalousvähennystä.

Lämmönluovutuspaikka

Lämmönjakohuoneen tulee mieluiten sijaita lähinnä katua olevalla seinällä. Lämmönjakohuoneen mittojen ja laitteiden sijoittelun osalta noudatetaan Energiateollisuus ry:n ohjetta. Katso tästä kaavio, jossa on esitetty omakoti- ja paritalon teknisen laitetilan ohje. Liittymisjohto pyritään rakentamaan lämmönjakohuoneeseen suorinta tietä. Uudisrakennuksen perustuksia rakennettaessa työmaalle toimitetaan tilauksesta kaukolämmön esiasennuskulmat.

Vanhan kiinteistön lämmönjakohuone sijoitetaan yleensä kiinteistön entiseen kattilahuoneeseen.

Suunnitelmat

Kaukolämpölaitteita koskevia suunnitelmia laativat esim. LVI-urakointiliikkeet ja lämpöalan insinööritoimistot.

Rakentaja (tai LVI-suunnittelija) toimittaa kaukolämpölaitteiden suunnitelmapiirustukset ja mahdollisen työselityksen tarkastettavaksi Keravan Energia Oy:lle.

Suunnitelmat on jätettävä tarkastettavaksi ennen asennustöiden aloittamista.

Asennustyöt

Kaukolämpölaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöitä saavat suorittaa vain hyväksytyt lämpöurakoitsijat. Tämä rajoitus ei koske lämpöeristys- eikä sähkötöitä.

Kaukolämpölaitteiden asentamista koskevat ohjeet ja määräykset on annettu Energiateollisuus ry:n lämpöurakoitsijamääräyksissä.

Avaimet käteen -kaukolämpö

Voimme lisäksi toimittaa asiakkaillemme myös kaukolämpölaitteet asennus- ja muutostöineen Avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaan tarvitsee ainoastaan tilata työt Keravan Energia Oy:ltä. Vastaamme tällöin laitteiden mitoituksesta, asennuksesta, tarkastuksista ja käyttöönotosta.

Tarvittaessa huolehdimme myös vanhan öljykattilan purkamisen ja vanhan öljysäiliön puhdistuksen ja jälkihoidon ympäristösäännösten edellyttämällä tavalla.

Tarkastukset ja käyttöönotto

Laiteasennusten valmistuttua suoritamme kaukolämpölaitteiden käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan mm., että asennustyöt on suoritettu suunnitelmien mukaan ja säätölaitteet on toimintakunnossa. Tarkastuksen yhteydessä suoritetaan myös paineastiamääräysten mukainen painekoe. Hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen voidaan lämmöntoimitus aloittaa.

Kun asennustyöt ovat valmiit, suoritetaan lopputarkastus. Tarkastuksen hyväksyminen edellyttää, että säätölaitteet on säädetty, asennusaikaiset jätteet on siivottu, sisäänpääsy lämmönjakohuoneeseen on järjestetty, käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu jne. Uudisrakennusten osalta lopputarkastus tulee suorittaa ennen rakennuksen loppukatselmusta.

Lopputarkastuksen yhteydessä tai erikseen sovittavana aikana opastetaan kiinteistön edustajalle kaukolämpölaitteiden tarvitsemat käyttö- ja tarkkailutoimenpiteet. Asiakaslaitteiden osalta opastuksen suorittaa lämpöurakoitsija.

Lämmön mittaus ja laskutus

Kiinteistössä käytetty kaukolämpö laskutetaan kuukausittain mittarilukemien perusteella. Kaukolämpömittarit ovat etäluettavia ja kulutuslukemat saadaan laskutukseen automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse lähettää lukemia erikseen.

Perusmaksu laskutetaan kulutusmaksun yhteydessä tasasuurina kuukausierinä.

Lisätietoja

Annamme mielellämme lisätietoja kaukolämmön toimituksesta, liittymismaksuista, kaukolämpölaitteista ja lämpöurakoitsijoista.


lampopalvelu@keoy.fi

p. (09) 5849 5558>>Pyydä tarjous

>>Tutustu kaukolämmön hinnastoihin ja sopimusehtoihin