MAAKAASU

Toimitamme maakaasua pienasiakkaille mm. Keravan Sorsakorven ja Kanniston alueilla sekä teollisuusasiakkaille Alikeravalla ja Sipoon Söderkullassa. Keravan Energia Oy:llä on noin 180 maakaasuasiakasta.


maakaasu

Mikä on maakaasulämmitys?

Maakaasulämmitys on rinnastettavissa öljylämmitykseen; öljypolttimen ja -kattilan asemesta tarvitaan maakaasukattila ja kaasupoltin. Maakaasulaitteiden käyttö ja hoito on yksinkertaista, käyttöikä pitkä ja säädettävyys hyvä. Maakaasu toimitetaan asiakkaalle maakaasuputkea pitkin, joten polttoainevarastoa ei tarvita. Monikäyttöisenä polttoaineena maakaasu soveltuu lämmityksen ja käyttöveden lämmityksen lisäksi myös muihin tarpeisiin, joita ovat esimerkiksi maakaasugrilli tai -hella/uuni, ulkovalaistus maakaasulla tai vaikkapa maakaasukäyttöinen säteilylämmitin terassilla tai autotallissa. Näitä tarkoituksia varten tarvitaan nimenomaan maakaasulle suunniteltu laite, perinteiset nestekaasulaitteet eivät maakaasulle sovellu.

Miten maakaasu toimitetaan?

Maakaasu johdetaan asiakkaalle jakeluputkistoon tehdystä liittymähaarasta PEH-muoviputkessa noin 4 barin paineessa. Haaralinja varustetaan asiakasta varten sulkuventtiilillä, paineenalennuslaitteitolla ja kaasun määrämittauslaitteella. Kaasumäärämittarin jälkeinen käyttölaitteistoille johtava käyttöputkisto on kokonaisuudessaan asiakkaan vastuulla.

Miksi valitsisin maakaasun?

Maakaasun jakelujärjestelmien käyttövarmuus on erinomainen. Keravan Energia Oy on käyttänyt maakaasua lämpökeskuksissaan vuodesta 1986 alkaen, eikä kyseisenä aikana ei ole ollut yhtään toimitushäiriötä, joka olisi vaikuttanut lämmöntuotantoon. Maakaasu on myös fossiilisista polttoaineista ympäristöystävällisin; sen poltossa muodostuu vähiten typenoksidi- ja hiilidioksidipäästöjä, eikä rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä muodostu lainkaan.


Maakaasuun liittyminen

Maakaasun toimitussopimus

Maakaasuun toimittamiseksi tarvitaan aina kirjalliset sopimukset maakaasuverkkoon liittymisestä, maakaasun verkkopalvelusta ja maakaasun myynnistä. Sopimuksissa määritellään mm. maakaasuputkiston ja –laitteiden sijainti, liittymän toimituksen ajankohta, maakaasutoimituksen aloittamispäivä, tilausteho ja/tai tilauskaasuvirta sekä liittymismaksu.

Liittymismaksu

Liittymismaksu määräytyy maakaasun tilaustehon ja/tai tilauskaasuvirran perusteella. Pientalojen liittymismaksu määräytyy kiinteistön rakennustilavuuden perusteella. Tilausteho on suoraan verrannollinen kiinteistön lämmityksen ja lämpimän käyttöveden valmistuksen sekä mahdollisten muiden maakaasulaitteiden tehontarpeeseen.

Liittymismaksua vastaan Keravan Energia Oy rakentaa liittymisjohdon asiakkaan kiinteistöön sekä hankkii ja asentaa maakaasun määrämittauslaitteet. Liittymismaksu laskutetaan liittymissopimuksessa sovitulla tavalla. Pientalojen liittymismaksu laskutetaan maakaasutoimituksen alkaessa.

>>Katso maakaasun hinnastot ja sopimusehdot

Kaasunluovutuspaikka

Maakaasukäyttöiset lämmityslaitteet (maakaasukattila, poltin, maakaasun mittaus ja paineenalennusryhmä) sijoitetaan rakennuksen tekniseen tilaan. Teknisen tilan tulee mieluiten sijaita lähinnä katua olevalla seinällä. Liittymisjohto pyritään rakentamaan tekniseen tilaan suorinta tietä.

Suunnitelmat

Maakaasulaitteita koskevia suunnitelmia laativat esim. LVI-urakointiliikkeet ja energia-alan insinööritoimistot.

Rakentaja (tai suunnittelija) toimittaa maakaasulaitteiden suunnitelmapiirustukset ja mahdollisen työselityksen tarkastettavaksi Keravan Energia Oy:lle. Suunnitelmat on jätettävä tarkastettavaksi ennen asennustöiden aloittamista.

Laitteet ja asennustyöt

Maakaasulaitteiden asennus-, korjaus- ja muutostöitä saavat suorittaa ainoastaan hyväksytyt kaasuasennusliikkeet.

Laitteiden tulee olla nimenomaisesti suunniteltu ja valmistettu maakaasun käyttöä vartan. Nestekaasulle valmistetut laitteet eivät sellaisenaan sovellu maakaasulle!

Tarkastukset ja käyttöönotto

Laiteasennusten valmistuttua suoritamme maakaasulaitteiden käyttöönottotarkastuksen. Tarkastuksessa todetaan mm., että asennustyöt on suoritettu suunnitelmien mukaan ja säätölaitteet on toimintakunnossa. Hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen voidaan kaasuntoimitus aloittaa.

Kun asennustyöt ovat valmiit, suoritetaan lopputarkastus. Tarkastuksen hyväksyminen edellyttää, että säätölaitteet on säädetty, asennusaikaiset jätteet on siivottu, sisäänpääsy tekniseen tilaan on järjestetty, käyttöönottotarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu jne. Uudisrakennusten osalta lopputarkastus tulee suorittaa ennen rakennuksen loppukatselmusta.

Lopputarkastuksen yhteydessä tai erikseen sovittavana aikana opastetaan kiinteistön edustajalle energiayhtiön maakaasulaitteiden tarvitsemat käyttö- ja tarkkailutoimenpiteet. Asiakaslaitteiden osalta opastuksen suorittaa asennusliike.

Energian mittaus ja laskutus

Kiinteistössä kulutettu maakaasu laskutetaan kuukausittain mittarilukemien perusteella. Asiakas voi toimittaa mittarilukemat esimerkiksi asiakasportaalimme kautta.

Perusmaksu laskutetaan kulutusmaksun yhteydessä tasasuurina kuukausierinä.


Lisätietoja

Autamme mielellämme kaikkiin maakaasuun liittyvissä asioissa kuten toimitus, liittymismaksut, maakaasulaitteet ja urakoitsijat.


lampopalvelu@keoy.fi

p. (09) 5849 5558

Kaukolämpö- ja maakaasuverkon viat: (09) 242 0719