Vuosi 2020 tuo muutoksia maakaasumarkkinaan, maakaasun laskutukseen ja sopimusehtoihin


  1. Maakaasumarkkinat uudistuivat
  2. Muutos maakaasun laskutukseen
  3. Sopimusehdot päivitetty

1. Maakaasumarkkinat uudistuivat

Suomen kaasumarkkinat uudistuivat 1.1.2020, jolloin maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avattiin kilpailulle EU:n sisämarkkinasäännösten ja maakaasumarkkinalain mukaisesti. Uudessa markkinassa kaasun myynti ja verkkopalvelu eriytettiin toisistaan: jakeluverkonhaltija vastaa kaasun siirrosta ja kulutuksen mittaamisesta ja sen laskutuksesta, eli verkkopalvelusta. Kaasun vähittäismyyjä vastaa kaasun myynnistä.

Uudessa markkinassa asiakas, jolla on päivittäin etäluettava mittari, voi kilpailuttaa kaasunhankintansa, eli valita haluamansa kaasutuotteen nykyiseltä tai uudelta kaasun vähittäismyyjältä.

Keravan Energialla on parhaillaan käynnissä maakaasumittalaitteiden uusintaprojekti. Johtuen mittalaitteiden heikosta saatavuudesta, etäluettavat mittalaitteet saadaan asiakkaille vaihdettua 1.3.2020 mennessä.

Päivitys 25.2.2020: Mittalaitteiden saatavuus on heikentynyt entuudestaan, mikä viivästyttää aikataulua. Asiakkaat saadaan etäluennan piiriin näillä näkymin 1.4.2020 mennessä.


2. Muutos maakaasun laskutukseen


Maakaasua on tähän saakka mitattu ja laskutettu alemman lämpöarvon mukaan. 1.1.2020 alkaen mittaus ja laskutus tulee perustumaan ylempään lämpöarvoon. Muutoksen taustalla on kaasumarkkinan avautuminen.

Ylemmän lämpöarvon mukainen laskutus tarkoittaa, että mitattu kaasutilavuus sisältää 10,88 prosenttia enemmän energiaa kuin aiempi alemman lämpöarvon mukainen laskutus.

Muutoksella ei kuitenkaan tule olemaan vaikutusta asiakkaidemme kaasun käyttökustannukseen, koska 1.1.2020 alkaen laskemme kaasun yksikköhintaa (€/MWh) vastaavasti 10,88 prosenttia.

Lämpöarvon muuttuminen tarkoittaa sitä, että kaasun hintoja tai energiamääriä vuoden 2019 loppuun saakka ei voi suoraan verrata vuoden 2020 lukuihin, vaan ne on ensin muunnettava ylempään lämpöarvoon.

#


Kuva: Esimerkki vanhasta ja uudesta laskutustavasta.


3. Sopimusehdot päivitetty

Osana markkinauudistusta on päivitetty Energiaviraston hyväksymät yleiset sopimusehdot, jotka astuivat voimaan 1.1.2020. Ehtoja sovelletaan sekä uusiin että voimassa oleviin sopimuksiin. Lue uudet ehdot täällä.