BIOSÄHKÖ

Haluatko tukea ympäristöystävällisen energian paikallista tuotantoa, kotimaisia polttoaineita ja suomalaista työtä? Keravan Energian biosähkö tuotetaan Keravan biovoimalaitoksessa puhtaalla puulla, pääosin metsänhoidon tähteistä saaduilla hakkeilla. Polttoaine tulee n. 200 kilometrin säteeltä voimalaitoksesta, joten keravalaisen biosähkön hiilijalanjälki on pieni. Keravan Energian biosähkö on hinta-laadultaan kilpailukykyinen vaihtoehto Perussähkölle puhtaamman tulevaisuuden puolesta.

Bioenergia ei lisää hiilidioksidipäästöjä. Biomassan poltossa vapautuu saman verran hiilidioksidia, kuin vastaavan biomassan hajotessa luonnossa, mutta tämä hiili sitoutuu takaisin kasvaviin metsiin. Korvaamalla fossiilisia polttoaineita biomassalla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja myös muita energiantuotannon haittavaikutuksia, kuten raskasmetalli- ja rikkipäästöjä. Kotimaisten biomassojen hyödyntäminen edistää myös energiantuotannon omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, ja luo uusia työpaikkoja.


biosähkö


Tee biosähkösopimus

biosähkö
biosähkö