MUUTOKSET SÄHKÖ­LIITTYMÄÄNSiirtotuotteen muuttaminen

Siirtotuote eli tariffi kertoo kiinteistösi sähkön mittaustavan. Mittaustapa määrittää kuinka laskutamme kiinteistösi sähkönsiirtoon liittyvät maksut. Siirtotuotevaihtoehtomme ovat yleis-, aika-, kausi- ja tehosiirto. Voit vaihtaa siirtotuotetta kerran vuodessa.

#

Muutos voi tulla kyseeseen, jos esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon seurauksena sähkönkulutus ja kulutuksen ajankohta muuttuu. Huom: siirtotuotetta ei voi muuttaa määräaikaisen sähkönmyyntisopimuksen ollessa voimassa. Lisätietoja saat asiakaspalvelustamme sähköpostitse asiakaspalvelu@keoy.fi tai numerosta (09) 584 9550.

Helpoimmin teet siirtotuotteen muutosilmoituksen tällä lomakkeella.


Sähköliittymän purkaminen

Jos et enää tarvitse sähköä kiinteistöösi/tontillesi, voit tilata sähköliittymän purun, jolloin puramme liittymäjohdon ja poistamme sähkömittarin. Kun liittymä puretaan, palautamme mahdollisen palautuskelpoisen liittymismaksun osan, vähennettynä liittymän purkukuluilla. Tilaa liittymän purku sähköpostitse tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi tai numerosta (09) 5849 5535 (arkisin 9-15).


Sähköliittymän suurentaminen

Sähköverkkoon liityttäessä määritetään liittymän koko, eli kuinka suuret pääsulakkeet (A, ampeeria) liitettävässä kiinteistössä on. Toisinaan liittymä voi jäädä liian pieneksi kiinteistön sähkönkäyttötarpeen kasvaessa esimerkiksi lämmitysmuotoa vaihdettaessa. Voit suurentaa liittymäsi kokoa maksamalla lisäliittymismaksun. Lisätietoja saat teknisestä asiakaspalvelustamme sähköpostitse tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi tai numerosta (09) 5849 5535 (arkisin 9-15).


Sähköliittymän siirtäminen uuden omistajan nimiin

Sähköliittymä on irtainta omaisuutta, joka kiinteistön omistajan vaihtuessa yleensä seuraa kaupan mukana. Huomioi, että liittymä ei siirry kiinteistön uudelle omistajalle automaattisesti.

Huolehdi omistajan muutoksesta mainitsemalla siitä kiinteistön luovutuskirjassa tai erillisessä luovutuskirjassa. Luovutuskirjan voi allekirjoittaa myös sähköisesti Maanmittauslaitoksen kiinteistökaupan verkkopalvelussa www.kiinteistoasiat.fi. Ilmoita myös meille liittymän siirrosta mahdollisimman pikaisesti kiinteistökauppojen jälkeen, sillä emme saa kauppakirjasta tietoa automaattisesti. Jotta liittymän siirtäminen onnistuu, on liittymän uudella omistajalla oltava voimassa sähkönmyyntisopimus kohteeseen.

Huomioi, että mikäli et voi osoittaa kirjallista selvitystä liittymän siirtymisestä omistukseesi, voimme purkaa liittymissopimuksen. Tällöin sinun on solmittava uusi liittymissopimus ja maksettava hinnaston mukainen liittymismaksu.

Lisätietoja saat teknisestä asiakaspalvelustamme sähköpostitse tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi tai numerosta (09) 5849 5535 (arkisin 9-15).