Hyppää sisältöön

Henkilöstö

Vuoden 2020 lopussa konsernissa työskenteli vakinaisessa työsuhteessa 73 henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli 6 työntekijää. Kesätyöntekijöitä palkattiin eripituisiin, kokoaikaisiin työsuhteisiin yhteensä 17 henkilöä, mikä on 21,87 % koko henkilöstöstä. Eläkkeelle jäi vuoden aikana yksi henkilö.

Henkilökunnan sukupuolijakauma

sukupuolijakauma2020

Avainlukuja

2020

2019

Vakituinen henkilökunta 73 68
Henkilöstön keskim. ikä 44,3 44,7
Sairauspoissaolo-% 2,75 3,09
Työtapaturmien määrä, kpl 2 3

Koulutus

Henkilöstön koulutustarpeita arvioidaan jatkuvasti ja työnantaja kannustaa henkilöstöä täydennyskoulutukseen työsuhteen aikana. Koulutuspäiviä kertyi konsernissa yhteensä 125 päivää.

Työkyvyn ylläpito ja virkistystoiminta

Konsernin työterveyshuoltoa on täydennetty terveysturvavakuutuksella. Panostamme vuosittain aktiivisesti työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä monipuoliseen virkistys- että harrastustoimintaan. Henkilöstöllä on käytössään kulttuuri- ja liikuntasaldo. Lisäksi henkilökunta ylläpitää monipuolisia kulttuuri-, ja liikuntakerhoja, sekä järjestää vapaa-ajankerhon johdolla erilaisia virkistystapahtumia.

Työsuhteiden pituudet

Työsuhteiden kesto Keravan Energialla

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

Työterveyden edistämiseksi ja työtapaturmien minimoimiseksi konsernissa on käytössä ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. ISO 45001 -standardi on työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Sulje
Search