Hyppää sisältöön

Verkkoliiketoiminta

Vuonna 2020 Keravan Energia -yhtiöt siirsivät sähköä noin 1,6 % vähemmän kuin edellisvuonna. Lasku johtuu ennen kaikkea poikkeuksellisen lämpimästä alkuvuodesta, jolloin sähköä siirrettiin yli 10 % vähemmän vuoteen 2019 verrattuna. Myös koronapandemia vähensi osaltaan sähkön siirron määrää, kun toimistot ja työpaikat hiljenivät laajalti.

Avainlukuja 2020

Kerava

Sipoo

Yhteensä

Sähkön siirto, GWh 274 290 564 (-1,6%)
Asiakasmäärä, kpl 21 981 14 912 36 893 (+672)
Kaapeliverkon pituus, km* 469 624 1 093 (+34)
Ilmajohtoverkon pituus, km** 63 1 269 1 332 (-16) 
Sähköasemat 3 6 9

* sisältää vesistökaapelit
** sisältää 110 kV -linjat

Sähköverkon parannusta Keravalla ja Sipoossa

Paransimme sähköverkkoamme sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi eri puolilla toiminta-aluettamme. Jakeluverkossa päähuomio oli edelleen verkon kaapeloinnissa.

Sipoossa rakensimme uutta jakeluverkkoa ja saneerasimme vanhaa. Töitä on tehty sekä taajama- että haja-asutusalueilla. Taajamista Nikkilässä saneerattiin ilmajohtoverkkoa maakaapeliksi, sekä vahvistettiin olemassa olevaa maakaapeliverkkoa. Söderkullassa vahvistettiin olemassa olevaa maakaapeliverkkoa, sekä rakennettiin viereen nousevalle työpaikka-alueelle kokonaan uutta verkkoa. Haja-asutusalueella on ollut lukuisia pienempiä saneeraus ja uudisrakentamiskohteita, sekä muutamia laajempia kohteita. Laajemmista kohteista voidaan mainita Linnanpellon, Kyllästämöntien sekä Korpintien saneeraukset. Uuden 110 kV -verkon rakennus jatkui Landbon ja Massbyn sähköasemien välille turvaamaan sähkönjakelua koko alueellamme suurjänniteverkon vikatilanteissa.

Keravalla saneerattiin ilmajohtoja maakaapeliksi mm. Karrintien ja Kehrääjänkadun hankkeissa. Uusia asuin- ja työpaikka-alueita varten rakennettiin jakeluverkkoa mm. Tiilitehtaankadun ja Kaskelan hankkeissa.

Ympäristövahinkojen ehkäisy

Ehkäistäksemme sähköverkon aiheuttamia ympäristövahinkoja puramme vuosittain vanhoja pylväsmuuntamoja, joista voi päästä öljyä maaperään niiden vikaantuessa. Rakennamme pylväsmuuntamojen tilalle turvallisempia puistomuuntamoja, joista öljy ei pääse vuotamaan maahan.

Puretut pylväsmuuntamot 12
Rakennetut puistomuuntamot 16

Keravan Energian työntekijä pellon laidalla, taustalla sähkölinjoja

Laskimme siirtohintoja

Vuoden 2020 aikana sähkönsiirtohinnat puhututtivat mediassa. Keskustelua aiheutti se, että moni sähkönsiirtoyhtiö oli nostanut hintojaan, mutta ei ollut investoinut säävarman verkon rakentamiseen samassa suhteessa. Olimme niiden harvojen verkkoyhtiöiden joukossa, jotka alensivat siirtohintojaan viime vuonna. Alensimme sähkönsiirron hintoja 1.6.2020 Sipoossa keskimäärin 10 % ja Keravalla 5 %. Hinnanalennuksen mahdollisti alueemme kasvu; erityisesti Sipooseen muuttaa paljon uutta väkeä jakamaan sähkönsiirron kustannuksia. Niinpä hinnankorotuksille ei ole näkyvissä tarvetta lähitulevaisuudessa. Strategiaamme kuuluu alueemme elinvoimaisuuden tukeminen: omistajamme Keravan kaupunki ja Sipoon kunta eivät nosta meiltä osinkoja, vaan tahtotila on ylläpitää mahdollisimman edullisia sähkönsiirtohintoja Keravalla ja Sipoossa.

Sulje
Search