Hyppää sisältöön

Ympäristö

Yhteistyöllä kestävää kehitystä

Jotta taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan saadaan nopeasti aikaan konkreettisia tuloksia, edellyttää se uudenlaista yhteistyötä energiayhtiöiden ja teollisuuden välillä. Tästä esimerkkinä on pitkäjänteinen kumppanuutemme Sinebrychoffin kanssa, joka mahdollisti meille turpeesta luopumisen viime vuonna. Tuotamme Keravan biovoimalassa Sinebrychoffin tarvitseman prosessihöyryn 1.1.2021 alkaen ilman turvetta, mutta samalla myös kaukolämpöä lähes koko Keravan ja Sipoon lämmittämiseen. Turpeesta luopumisen myötä voimalaitoksemme CO2-päästöt putoavat vuositasolla 45 000 tonnia, millä on suuri vaikutus alueen asukkaiden ja yritysten hiilijalanjälkeen. Yksin emme olisi voineet toteuttaa näin mittavaa investointia, joten Keravan Energian ja Sinebrychoffin yhteistyöllä on suuri merkitys koko ympäröivään yhteisöön.

Sinebrychoff valmistaa jatkossa juomansa tuottamallamme uusiutuvalla energialla

CO2-päästöt nollaan

Tavoitteemme on nollata energiantuotantomme CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä. Meillä on selkeä tiekartta siitä, miten tavoitteeseen pääsemme ja olemme työssä jo pitkällä. Tähän mennessä olemme muun muassa jo luopuneet täysin kivihiilen, turpeen ja raskaan polttoöljyn käytöstä energiantuotannossa, vähentäneet huomattavasti maakaasun käyttöä ja parantaneet tuotannon energiatehokkuutta. Aktiivisilla toimenpiteillämme olemme pudottaneet tähän mennessä CO2-päästöjämme vuoden 2010 tasosta huimat 88 %. Lue lisää aiheesta vastuullisuus-sivullamme.

polttoaineiden ja co2-päästöjen kehitys

Kuvassa energiantuotantomme polttoaineiden käytön ja hiilidioksidipäästöjen kehitys 1985–2030

Vuonna 2020 noin 90% tuottamastamme energiasta tuotettiin uusiutuvilla polttoaineella. Jäljellä olevan fossiilisen polttoaineen korvaamiseksi tutkimme useita vaihtoehtoja. Muun muassa tätä työtä tekemään perustimme organisaatioomme teknologiapalvelut-yksikön. Vuoden 2020 aikana yksikkö selvitti muun muassa hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia yhdessä Nesteen, Borealiksen, Fortumin ja Helenin kanssa sekä tutki keinoja pienentää Keravan alueen raskaan liikenteen päästöjä mahdollistamalla alueelle kaasutankkausasema.

Oman tuotannon CO2-päästöt

tuotannon_co2_paastot2020

Oman tuotannon hiukkaspäästöt

2020

2019

CO2 123 g/kWh 156 g/kWh
NOx 418 mg/kWh 375 mg/kWh
SO2 47 mg/kWh 144 mg/kWh
Hiukkaset 10 mg/kWh 11 mg/kWh

Sertifioitu ympäristöjärjestelmä

Keravan Energia -yhtiöissä on käytössä sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä, joka kattaa energian tuotannon, hankinnan ja myynnin sekä sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen suunnittelun, rakentamisen ja käytön. ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla organisaatioita voivat parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa sen.

Konsernissa pidetään yllä menettelyjä, joilla tunnistetaan kaikkiin toimintoihin, toimipisteisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristönäkökohdat sekä niiden ympäristövaikutukset ja lakisääteiset vaatimukset. Ympäristönäkökohtien tunnistamisessa otetaan huomioon toimintamme vaikutukset maaperään, ilmakehään ja vesistöihin sekä alkuperäisluontoon, rakennettuun ympäristöön ja ulkopuolisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Päämääränämme on toiminnastamme aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja ehkäiseminen, materiaalien ja polttoaineiden tehokkaampi käyttö, ympäristövahinkojen ehkäisy ja energiantuotannon hyötysuhteen parantaminen ilmanpäästöjen vähentämiseksi.

Keravan Energia mukana energiatehokkuussopimusten kaudella 2017–2025

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Ne ovat valtion ja toimialojen valitsema keino täyttää EU:n Suomelle asettamat tiukat tavoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Edelliseen sopimuskauteen 2008–2016 liittyneiden yritysten ja kuntien toteuttamat energiansäästötoimet säästävät vuosittain energiaa yli 14 terawattituntia. Määrä vastaa yli 710 000 omakotitalon vuotuista energian käyttöä. Keravan Energia on jälleen mukana energiatehokkuussopimusten kaudella 2017–2025.

Sulje
Search