AVBROTTSINFO

Anmälan om fel i elnätet

Feljoursamtal som gäller Kervo Energi -bolagens elnät tas emot av en utomstående tjänsteleverantör på nummer 020 690 590.

Om du ser ett träd som har fallit eller håller på att falla över elledningen ska du inte röra vid det utan anmäla saken till vår feljour!

Felanmälningar som gjorts till feljournumret för elnätet förmedlas till nätbolagets jourhavande. Jourhavande börjar utreda orsaken till felet och åtgärda det. Det kan hända att vår jourhavande vill ringa upp dig för att få ytterligare information, så därför ska du lämna dina kontaktuppgifter till den som tagit emot felanmälan.

Vid omfattande fel i elnätet får nätbolaget automatiskt information om störningar i eldistributionen genast när de uppkommit. Att då ringa enbart för att meddela att strömmen är borta gör inte att strömmen kommer tillbaka snabbare, utan belastar bara telefonlinjerna. I en sådan situation ska du ringa felnumret bara om du vet den exakta platsen för felet.


Inhibering av avbrott som kunderna meddelats om i förväg

Vid planerade avbrott i eldistributionen meddelas kunderna alltid i förväg. Ibland kan det hända att avbrottet inte kan genomföras på grund av väderförhållandena eller av tekniska orsaker. Vanligen får nätbolaget information om inhiberingen så nära tidpunkten för det planerade avbrottet att man inte hinner skicka post om inhiberingen till kunderna. Meddelanden om inhiberingar läggs ut på Kervo Energi-bolagens webbplats och skickas via SMS och/eller e-post till kunder som har beställt kostnadsfria störningsmeddelanden.