GUIDE OM ELAVTAL

När konkurrensutsatte du ditt elavtal senast? När du konkurrensutsätter elavtalet är det viktigt att tänka på att det finns elavtal av olika slag. I de enklaste avtalen har elen samma pris under hela avtalsperioden. I Kvartalselavtal justeras priset fyra gånger per år. De mest ekonomimedvetna kunderna kan välja ett Smartelavtal, där priset varierar timme för timme. Elavtal kan också tecknas som miljövänlig bio-, sol-, eller vindkraft.

Se priser och teckna elavtal


KERVO ENERGIS ELPRODUKTER:

Förmånlig GRUNDEL

Ett tidsbundet avtal om Grundel är ofta det förmånligaste alternativet. Avtalet kan också ingås som ett tillsvidareavtal.


SMARTEL för den ekonomimedvetna

Smartel prissätts timme för timme. Smartel passar dig som är beredd att styra din elförbrukning till de timmar då elen är billigare.

Läs mer om Smartel

Smidig och riskfri KVARTALSEL

Vill du ha ett elavtal som gäller fortlöpande? Ett Kvartalsel-avtal är inte tidsbundet. Priset justeras fyra gånger per år enligt marknadspriset.

Läs mer om Kvartalsel


MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIV:

Elavtal kan också tecknas som miljövänlig bio-, sol- eller vindkraft.

Utsläppsfri KLIMATEL

är en kombination av förnybar sol- och vindkraft. Klimatel är en personlig klimathandling för att förebygga klimatförändringen.

Läs mer om Klimatel

BIOEL för hållbar utveckling

Vill du stödja lokal produktion av miljövänlig energi, inhemska bränslen och inhemskt arbete? Välj Bioel från Kervo Energi.

Läs mer om Bioel

Utsläppsfri VINDKRAFTSEL

Om du vill ha utsläppsfri energi ska du välja Vindkraftsel från Kervo Energi.

Läs mer om VindkraftselSe priser och teckna elavtal

När du fyller i elavtalsblanketten sparas dina uppgifter i vårt kundregister. Läs dataskyddsbeskrivningen.sähkösopimus

Tidsbundet avtal eller tillsvidareavtal?

Ett tidsbundet avtal låser elpriset för en bestämd tid, men avtalet kan inte sägas upp under avtalsperioden. När avtalsperioden närmar sig sitt slut ska kunden komma ihåg att teckna ett nytt avtal.

Ett tillsvidareavtal passar dem som inte vill förnya sitt avtal regelbundet. Ett tillsvidareavtal kan sägas upp när som helst.

Vad betyder normalel, tidsel och säsongsel?

Normalel, tidsel och säsongel är olika sätt att mäta och prissätta elen.

Normalel

Inom normalel är priset alltid detsamma och produkten rekommenderas för objekt där el inte är det huvudsakliga uppvärmningssättet. Normalel är det vanligaste mätningssättet och kan också väljas till objekt med säsongs- eller tidsmätning.

Tidsel

Inom tidsel (även känd som nattel) har elenergin olika pris på dagen och natten. Elen är billigare på natten kl. 22–07. Tidsel rekommenderas för hushåll där el är det huvudsakliga uppvärmningssättet.

Säsongel

Inom säsongel har elenergin olika pris på vintervardagar och övriga tider av året. Elen är dyrare från måndag till fredag under perioden 1.11–31.3 kl. 07–22. Alla övriga tider av året gäller det lägre priset. Säsongel rekommenderas för hushåll där el är det huvudsakliga uppvärmningssättet.


ELENS URSPRUNG:

Av den el vi sålde 2019 producerades 8 % med förnybara energikällor (vatten-, vind- och biokraft), 42,1 % med fossila energikällor och torv samt 49,9 % med kärnkraft. De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen var 221,7 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle var 1,3 mg/kWh.Mer information:

Vanliga frågor om elavtal

Vanliga frågor om elförbrukning och elmätning

Vanliga frågor om elfakturering