BIOEL

Vill du stödja lokal produktion av miljövänlig energi, inhemska bränslen och inhemskt arbete? Kervo Energis bioel produceras i Kervo biokraftverk med rent trä, huvudsakligen flis som framställs av skogsrester från avverkningar. Bränslet kommer från ett område med cirka 200 kilometers radie runt kraftverket, vilket innebär att klimatavtrycket från bioel är litet. Kervo nergis bioel är ett pris- och kvalitetsmässigt konkurrenskraftigt alternativ till Grundel, för en renare framtid.

Bioenergi ökar inte koldioxidutsläppen. Vid förbränning av biomassa frigörs samma mängd koldioxid som när motsvarande biomassa bryts ned i naturen, men det här kolet binds tillbaka i växande skog. Genom att ersätta fossila bränslen med biomassa kan man minska växthusgasutsläppen och även andra negativa konsekvenser av energiproduktionen, så som tungmetall- och svavelutsläpp. Utnyttjandet av inhemsk biomassa främjar också landets självförsörjning och försörjningsberedskap inom energiproduktionen samt skapar nya jobb.

Teckna avtal om bioel

biosähkö
biosähkö