KVARTALSEL

Smidigt och riskfritt alternativ

Vill du ha ett smidigt och riskfritt elavtal utan att binda dig för en bestämd tid? Kvartalsel passar för alla hushåll.

Kvartalsel i ett nötskal

  • Avtalet gäller tills vidare och du behöver inte komma ihåg att förnya det.
  • Du kan säga upp avtalet när som helst med 14 dagars uppsägningstid.
  • Avtalspriset är alltid uppdaterat – det justeras fyra gånger per år enligt marknadspriset på el.
  • Kvartalsel passar för alla hem.
  • Du kan också teckna ett avtal om Kvartalsel som ekologiskt vindkrafts- eller bioelavtal.

I ett Kvartalsel-avtal är elpriset fast under en tremånadersperiod. Priset justeras fyra gånger per år; 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10 enligt marknadspriset på el. Priserna meddelas en månad före prisperiodens början på adressen www.keravanenergia.fi/vartti.


Se priser på Kvartalsel

Teckna avtal