SMARTEL

Spot-el har nu ett nytt namn och ett förmånligare pris!

Vårt Spot-elavtal heter nu Smartel. Det är fråga om ett elavtal där elpriset bestäms timme för timme enligt den nordiska elbörsen. Prissättningen är helt transparent: vi lägger bara till en liten marginal på elbörsens timpris. Fördelen med Smartel jämfört med ett fastprisavtal är att kunden alltid får el till bästa pris. Full nytta av Smartel-avtalet får man genom att styra sin förbrukning till de timmar då börspriset är lågt.

Smartel passar dig, om du

  • vill ha ett elavtal som noga följer variationerna i marknadspriset
  • är intresserad av att hålla koll på elpriserna och din egen förbrukning
  • har en timavläst mätare som mäter och registrerar elanvändningen timme för timme på din förbrukningsplats
Fr.o.m den 1.5.2019 sänkte vi Smartel-avtalets marginal med 37 % och grundavgiften med 8 %!


Se priserna på Smartel

Teckna avtal om Smartel


Vad är Smartel?

Med ett Smartelavtal kan du utnyttja variationerna i elpriset och få ner din elräkning. Elen prissätts timme för timme enligt spotpriserna för prisområde Finland på elbörsen Nord Pool. Du kan alltså planera din elförbrukning i förväg och styra den till de billigaste timmarna under det närmaste dygnet. Du betalar alltid för din elanvändning enligt det marknadspris som gäller för ögonblicket. Genom att hålla koll på elpriset och styra din förbrukning kan du dra maximal nytta av vår produkt Smartel och undvika risker som beror på tillfälliga pristoppar.

Prissättningen av Spot-elavtal baserar sig på timvisa spotpriser som elbörsen Nord Pool publicerar för prisområde Finland samt på kundens elförbrukning timme för timme. Prissättningen av Spot-elavtal är helt transparent, eftersom kunden utöver timspotpriset betalar en i förväg känd marginal (cent/kWh) och en grundavgift (EUR/månad). På Nord Pools spotpris tillkommer vid var tid gällande finsk moms.

Kostnaden för en timme är elanvändningen under ifrågavarande timme multiplicerad med Smartelavtalets pris för motsvarande timme (spotpris inklusive moms + marginal). Kostnaden för en månad är i sin tur summan av kostnaderna för månadens alla timmar.

Förbrukningsuppgifterna på timnivå är enklast att följa via vår Kundportal. Där kan våra Smartelkunder också beställa en automatisk prisvakt för följande dags timpriser. På Nord Pools webbplats visas spotpriserna per timme utan moms. Välj priserna för prisområde Finland genom att klicka på FI. Välj Hourly för att se timpriser. På webbplatsen anges priserna i mellaneuropeisk tid (CET), som är en timme efter finsk tid. Spotpriserna kan också ses via Fingrids mobilappar (Windows, Android, iPhone) som visar timpriser.

Följande dags priser visas redan föregående dag efter kl. 14:00, vilket ger kunden möjlighet att styra förbrukningen till billigare timmar och optimera elanvändningen enligt marknadspriset.

Produkten Smartel förutsätter att förbrukningsplatsen har en timavläst mätare som mäter och registrerar elanvändningen timme för timme.


spot-sähkön tuntihinnat

Vy från Nord Pools webbplats. Spotpriserna meddelas föregående dag efter kl. 14.

»Teckna avtal om Smartel