VIND­KRAFTSEL

Kervo Energis Vindkraftsel är till 100 % producerad i Finland med vindkraft. En del av vår vindkraftsel kommer från Finska Krafts vindpark i Mäkelänkangas och resten köper vi som certifikat.

Genom att teckna ett avtal om Vindkraftsel kan du vara säker på att din el

  • är producerad med förnybar energi
  • inte ger upphov till utsläpp till luften, marken eller vattnet
  • inte förbrukar vattenresurser
  • är producerad i Finland
Vindkraftsel passar dig som vill göra hållbara val i vardagen.All vindkraftsel vi säljer är ursprungsgaranterad.

Teckna elavtal

tuulisähkö