PRISLISTOR

Tillsvidareavtal

Priser inkl. moms 24 %


Grundel

Prislista på elprodukter i Kervo

»Priser i Sibbo


Kvartalsel 1.7.-30.9.2018

Grundavgift: 3,00 €/mån

Kvartalsel, normalel: 7,42 c/kWh

Kvartalsel, tidsel:
Dag: 7,75 c/kWh
Natt: 6,52 c/kWh

Kvartalsel, säsongel:
Vintervardag: 8,32 c/kWh
Övrig tid: 6,64 c/kWh

Vind- och bio-tillägg: 0,50 c/kWh

Kvartalsel 1.4.-30.6.2019

Grundavgift: 3,00 €/mån

Kvartalsel, normalel: 7,20 c/kWh

Kvartalsel, tidsel:
Dag: 7,49 c/kWh
Natt: 6,24 c/kWh

Kvartalsel, säsongel:
Vintervardag: 7,89 c/kWh
Övrig tid: 6,39 c/kWh

Vind- och bio-tillägg: 0,50 c/kWh

Kvartalsel 1.1.-31.3.2019

Grundavgift: 3,00 €/mån

Kvartalsel, normalel: 8,35 c/kWh

Kvartalsel, tidsel:
Dag: 8,73 c/kWh
Natt: 7,42 c/kWh

Kvartalsel, säsongel:
Vintervardag: 9,23 c/kWh
Övrig tid: 7,56 c/kWh

Vind- och bio-tillägg: 0,50 c/kWh

Kvartalsel 1.10.-31.12.2018

Grundavgift: 3,00 €/mån

Kvartalsel, normalel: 6,99 c/kWh

Kvartalsel, tidsel:
Dag: 7,39 c/kWh
Natt: 5,97 c/kWh

Kvartalsel, säsongel:
Vintervardag: 8,07 c/kWh
Övrig tid: 6,10 c/kWh

Vind- och bio-tillägg: 0,50 c/kWh


Smartel

Grundavgift: 3,40 €/mån
Marginal: 0,19 c/kWh

Prissättningen av Spot-elavtal baserar sig på timvisa spotpriser som elbörsen Nord Pool publicerar för prisområde Finland.


Priserna gäller objekt med en huvudsäkringsstorlek på max 63 A.

»Teckna avtal