Se våra elpriser och teckna avtal


Välj bostadsform


Uppvärmd yta i bostadenHuvudsakligt uppvärmningssättFinns det ett bastuaggregat i bostaden?Elmätningssätt

Mäter din elmätare normalel, tidsel eller säsongsel? Välj normalel om du inte vet.Uppskattad energiförbrukning

Vi har uppskattat din fastighets årsförbrukning av el på basis av de uppgifter du gett. Om du vill kan du ändra värdet.


Dessa produkter passar dig:

De ovan angivna priserna är priser på elenergi. Utöver detta debiterar det lokala nätbolaget för elöverföringen enligt sin prislista samt uppbär elskatt. Prisangivelsen Totalt per år är en riktgivande uppskattning som baserar sig på kundens uppskattade energiförbrukning. För att resultatet ska träffa så rätt som möjligt är det viktigt att du använder din faktiska årsförbrukning när du gör beräkningen.

Order form

Contact information

The place of electricity use

Billing address

Current contract

New contract starts