ÄNDRINGAR I ELANSLUT­NINGENÄndring av överföringsprodukt

Överföringsprodukten, tariffen, anger elmätningssättet för din fastighet. Mätningssättet bestämmer hur vi fakturerar elöverföringsavgifterna för din fastighet. Våra överföringsprodukter är normal-, tids-, säsongs- och effektöverföring. Du kan byta överföringsprodukt en gång per år. En ändring kan bli aktuell om elförbrukningen och förbrukningstidpunkten förändras, till exempel om du byter uppvärmningssätt.

#

Obs! Överföringsprodukten kan inte ändras under den tid ett tidsbundet elförsäljningsavtal är i kraft. Närmare information lämnas av vår kundtjänst via e-post asiakaspalvelu@keoy.fi eller på nummer (09) 584 9550.Gör anmälan om ändring av överföringsprodukt elektroniskt på denna blankett


Nedmontering av elanslutning

Om du inte längre behöver el till din fastighet/tomt kan du beställa nedmontering av elanslutningen. Då tar vi bort anslutningsledningen och elmätaren. När en anslutning nedmonteras återbetalar vi den eventuella återbetalningsbara delen av anslutningsavgiften, med avdrag för kostnaderna för borttagning av anslutningen. Beställ nedmontering av anslutningen via e-post tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi eller på nummer (09) 5849 5535 (vardagar 9-15).


Förstoring av elanslutning

När en fastighet ansluts till elnätet bestäms anslutningens storlek, det vill säga storleken på fastighetens huvudsäkringar (A, ampere). Ibland kan det hända att anslutningen blir för liten om fastighetens förbrukningsbehov ökar, till exempel i samband med byte av uppvärmningsform. Du kan förstora din anslutning genom att betala en tilläggsanslutningsavgift. Närmare information lämnas av vår tekniska kundtjänst via e-post tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi eller på nummer (09) 5849 5535 (vardagar 9-15).


Överföring av elanslutning på en ny ägare

En elanslutning är lös egendom, som i regel följer med köpet när en fastighet byter ägare. Observera att anslutningen inte automatiskt överförs på den nya ägaren.Sköt om ägarbytet genom att nämna saken i överlåtelsebrevet för fastigheten eller i ett separat överlåtelsebrev. Du kan också underteckna överlåtelsebrevet elektroniskt i Lantmäteriverkets fastighetsöverlåtelsetjänst www.kiinteistoasiat.fi.

Meddela även oss om överföringen av anslutningen så snart som möjligt efter fastighetsaffären, eftersom vi inte får information om köpebrevet automatiskt. För att det ska lyckas att överföra anslutningen ska anslutningens nya ägare ha ett giltigt elförsäljningsavtal för objektet.

Observera att vi kan häva anslutningsavtalet om du inte kan uppvisa en skriftlig utredning om att du blivit ägare till anslutningen. I så fall måste du ingå ett nytt anslutningsavtal och betala en anslutningsavgift enligt vår prislista.

Närmare information lämnas av vår tekniska kundtjänst via e-post tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi eller på nummer (09) 5849 5535 (vardagar 9-15).