NY ELANSLUTNING

Har du tänkt bygga en ny fastighet? På den här sidan hittar du anvisningar om hur du beställer en ny elanslutning. Tänk på att elanslutningsprocessen tar tid; i tätorter upp till två månader. I särskilda områden, t.ex. i skärgården, kan det ta flera månader att bygga en anslutning. Därför ska du ta kontakt med oss i god tid.


Snabbguide för anslutning till elnätet

1. Välj en elplanerare

  När bygglovshandlingarna är klara lönar det sig att genast som nästa steg vända sig till en yrkeskunnig elplanerare som gör upp elritningar för din fastighet. Av elritningarna framgår bl.a. din blivande anslutnings huvudsäkringsstorlek.

  #

  2. Beställ elanslutning

   Beställ ny elanslutning med den här blanketten.

   Efter beställningen skickar vi dig ett anslutningsavtal för undertecknande. Returnera det undertecknade anslutningsavtalet till oss minst 2 månader före anslutningsdagen.

   I våra anslutningsprislistor kan du se priserna på elanslutningar. Elanslutningens pris är beroende av byggplatsens läge, avståndet till närmaste transformatorstation samt av anslutningens huvudsäkringsstorlek eller vilken anslutningseffekt som behövs.

   Läs också anslutningsvillkoren.

   3. Byggande av anslutningen

   Vi bygger anslutningsledningen från elnätet till den anslutningspunkt som specificeras i anslutningsavtalet. Ledningen från anslutningspunkten vidare till fastigheten byggs av den elentreprenör som kunden anlitar. Din elentreprenör skaffar också anslutningsledning och mätcentral för din räkning.

   4. Ibruktagningsbesiktning och tillkoppling av elen

   När anslutningen är klar är det din elentreprenörs uppgift att utföra en ibruktagningsbesiktning av elanläggningen. Till sist beställer entreprenören tillkoppling av elen med blanketten för allmänna uppgifter.

   5. Teckna elavtal

   Enklast tecknar du elavtal med oss på nätet.


   Mer information

   Telefon: (09) 5849 5535

   E-post: tekninenasiakaspalvelu@keravanenergia.fi

   Sähköverkkoon liittyjän opas.pdf (tills vidare endast på finska)