BESTÄLL ELANSLUTNING

Med den här blanketten kan du beställa elanslutning till Kervo Energis och Sibbo Energis distributionsområden. Efter att ha fått beställningen skickar vi anslutningsvillkoren och anslutningsavtalet för undertecknande.

Vi skickar en kopia av blanketten till den e-postadress du uppgett.

Bilagor till blanketten

Till beställningen ska bifogas situationsplan, planritning där elhuvudcentralens placering framgår samt huvudschema för elhuvudcentralen.

Ritningarna kan också e-postas till tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi eller lämnas in på vårt kontor på Tervahaudankatu 6, Kervo.

Elavtal

Observera att du utöver anslutningsavtalet också behöver ett elavtal. Enklast tecknar du elavtal med oss på nätet.