NYTTIGT ATT VETA FÖR ELENTRE­PRENÖRER


Begäran om mätarinstallation och tillkoppling

Gör begäran om mätarinstallation och tillkoppling med blankett för allmänna uppgifter.


Kabelvisning (el-, gas- och fjärrvärmeledningar)

Information om jordkablars placering hittar du enklast på adressen www.kaivulupa.fi. Anvisningar ges också per telefon på nummer 0800 133 544 vardagar kl. 07.00-17.00.


Hjälp med trädfällning

Anlita alltid vår trädfällningshjälp när det ser ut som om trädet som ska fällas eller kvistas kan skada elledningarna eller om trädfällaren löper risk för en elolycka. Vi rekommenderar att trädfällningshjälpen beställs i god tid, minst en vecka före önskad tidpunkt. Trädfällningshjälpen är kostnadsfri och sköts i vårt distributionsområde av Exsane Oy för vårt bolags räkning. Ring Exsane Oy:s servicenummer 040 558 7270 när du behöver hjälp med trädfällning.

Du kan också beställa själva trädfällningen av Exsane Oy, som sköter faktureringen direkt med dig.

#