BLANKETT FÖR ALLMÄNNA UPPGIFTER

Med den här blanketten kan du göra anmälan om anslutning till elnätet eller om ändring av huvudsäkring.

Faktureringsuppgifter

Uppgifter om fastigheten

Anslutning och mätning

Obs! Kunden ansvarar för att täcka och skydda anslutningsledningen samt koppla den till huvudcentralen. Om ledningarna inte är klara för inkoppling på den överenskomna inkopplingsdagen, debiterar vi för onödigt besök enligt vår tjänsteprislista.

Om mätarna är fler än en, bifoga blankett för installation av flera mätare:

1. Spara blanketten för installation av flera mätare på din egen dator via den här länken.

2. Fyll i blanketten. Kom ihåg att spara den!

3. Bifoga den sparade blanketten för installation av flera mätare till blanketten för allmänna uppgifter genom att klicka på ”Välj dokument” nedan. Vid behov kan du bifoga två dokument.

Uppgifter om elentreprenören

Vi skickar en kopia av blanketten till den e-postadress du uppgett.

Tilläggsuppgifter

Ibruktagningsbesiktning

Jag försäkrar att ibruktagningsbesiktning av elanläggningen har utförts/kommer att utföras i enlighet med bestämmelserna och att anläggningen är i ett sådant skick att den kan kopplas till elnätet utan risk eller störning.

Bilagor

Extra besök

Om objektet inte är i det skick som förutsätts i våra anvisningar på den överenskomna eller önskade mätarinstallations-/inkopplingsdagen, debiteras elanläggningens byggare för de uppkomna kostnaderna enligt vår tjänsteprislista.