STÖRNINGS­MEDDELANDEN VIA SMS

Kervo Energis och Sibbo Energis elöverföringskunder kan beställa meddelanden om strömavbrott via SMS till sin mobiltelefon. För att kunna använda tjänsten måste man först registrera sig med sitt kundnummer och förbrukningsplatsens nummer, som finns på elräkningen.

Med hjälp av tjänsten informerar bolaget också i sådana fall när ett inplanerat strömavbrott för underhållsåtgärder måste inhiberas.

För att registrera dig anmäl ditt kundnummer och förbrukningställets nummer till addressen asiakaspalvelu@keravanenergia.fi.

Det kostar ingenting för kunden att registrera sig för och använda tjänsten.

Meddelanden skickas endast om fel i mellanspänningsnätet, fel i lågspänningsnätet ska anmälas till vår feljour på nummer 020 690 590.

Störningsmeddelanden skickas till kunden mellan kl. 6.00 och 22.00. Den som vill ta emot meddelanden under alla tider av dygnet ska i samband med registreringen välja möjlighet till sändning nattetid.

Mer information om läget i fråga om eldistributionen ges via vår störningskarttjänst på adressen keskeytykset.keoy.fi.

»Läs vanliga frågor om strömavbrott och störningssituationer