«Tillbaka

ENERGI­INSPEKTÖR ILKKA

Undrar du över hur energieffektivt ditt hem är?

Är du säker att du inte slösar energi hemma till exempel på grund av fel inställda apparater?


#


Be energiinspektör Ilkka komma och kolla energieffektiviteten i ditt hem.

Besöket tar cirka två timmar, och under besöket går man bland annat igenom

  • om fastighetens energiförbrukning är låg, genomsnittlig eller hög
  • de boendes energianvändningsvanor
  • rumstemperaturerna
  • fastighetens installationstekniska utrustning och funktionssätt
  • uppvärmningssystemet
  • ventilationen
  • tappvarmvattnets inverkan på kostnaderna
  • belysningen
  • hur vitvarorna används och hur mycket energi de förbrukar
  • hur eldstaden används


Vad har jag för nytta av en energibesiktning?

Med hjälp av en energibesiktning kan du försäkra dig om att du använder energi effektivt och inte har för hög energiräkning. Som avslutning på energibesiktningen får du en rapport som du kan bifoga till fastighetens gårdsbok. Det är ett nyttigt komplement till exempelvis energicertifikatet.


En energibesiktning kostar 150 € (inkl. moms). Vi utför besiktningar vardagar, huvudsakligen i mellersta Nyland. Energibesiktningen är avsedd för småhus.


Kontakta oss

Fråga mer genom att ringa nummer (09) 5849 5684 eller lämna kontaktbegäran till Ilkka med blanketten nedan.


#

Genom att skicka in blanketten godkänner jag att mina personuppgifter lagras Läs registerbeskrivningen.