Tillbaka

LADDNINGSTJÄNST FÖR ELBILAR I BOSTADSBOLAG OCH FASTIGHETER

Är du ute efter en lättanvänd laddningslösning med laddplatser för flera elbilar? Kervo Energis laddningstjänst för elbilar inkluderar installation och underhåll av utrustningen. Med hjälp av vår laddningstjänst kan du vara säker på att laddningskapaciteten räcker till för alla användare – nu och i framtiden. Vi sköter hela projektet för din räkning enligt modellen nyckelfärdig leverans.Lätt att styra laddningskostnaderna till användarna

Med hjälp av laddningstjänsten är det lätt att hantera laddplatserna och bilplatserna och styra laddningskostnaderna till användarna. De laddningsuppgifter som krävs för faktureringen levereras bekvämt i elektronisk form. Med hjälp av en behändig mobilapp kan användarna också styra sin laddplats, kolla bilens laddningsstatus och se sin laddningshistorik.

Månadspris eller engångsinvestering

Vi erbjuder laddningslösningen efter ditt eget val antingen som en tjänst till månadspris eller som engångsinvestering. I båda fallen sköter vi alla faser i projektet för din räkning och levererar en nyckelfärdig lösning. Vi sköter också underhållet av laddningssystemet och ger handledning i användningen.

#

Investeringsstöd för bostadsbolag

Bostadsbolag kan ansöka om understöd för byggande och förbättring av laddningsinfrastrukturen för elbilar. Upp till 90 000 € av kostnaderna ersätts. Ett villkor för understödet är att bostadsbolaget bygger en laddstation på minst fem parkeringsplatser. Läs mer på ARA:s webbplats.

Om du vill utnyttja investeringsstödet ska utrustningen och det tillhörande projektet betalas som engångsinvestering. I hyresmodellen betalar du bara en månadsavgift, vilket innebär att du inte behöver binda kapital i laddningssystemet i installationsskedet.

Hur går projektet till?

Vi börjar med att kartlägga din situation och berättar om vilka alternativ som finns och om investeringsstödet. Du får en klar bild av situationen som stöd för beslutsfattandet. Om du väljer att gå vidare, planerar och genomför vi projektet.


#

Krävs det ändringar i elanslutningen?

Allmänt taget kan ett system som består av mindre än fem laddplatser för elbilar byggas utan ändringar i fastighetens elanslutning. Större lösningar kräver oftast att elanslutningen uppdateras. Om det närmast är fråga om laddning av hybridbilar, är det emellertid möjligt att bygga en laddningslösning för t.o.m. mer än fem bilar på ett lättare sätt och utan ändringar i elanslutningen.


Varför Kervo Energis laddningstjänst:

  • Hela paketet från samma välbekanta leverantör
  • Konkurrenskraftig prissättning
  • Ett månadspris där både utrustning, installation och tjänster ingår
  • Höjer fastighetens/bostädernas återförsäljningsvärde
  • En smart lösning med siktet mot framtiden
#

Vårt verksamhetsområdeVill du bli kontaktad?

Fyll i blanketten nedan, så utreder vi tillsammans vilken laddningslösning som passar bäst för dina behov. En lätt första kartläggning är kostnadsfri. Ett kartläggningsbesök på platsen kostar från 200 euro uppåt. Du får en skriftlig rapport över kartläggningsbesöket. Rapporten är till nytta även om du skulle välja att genomföra projektet först i ett senare skede.