«Tillbaka


ÄR EN LUFTVÄRME­PUMP LÖNSAM?

Läs tipsen om vilka bostäder som kan ha nytta av en luftvärmepump.

I Finland har försäljningen av luftvärmepumpar varit på stark uppgång i mer än tio års tid. För närvarande finns det redan cirka 800 000 luftvärmepumpar i Finland. Många av oss har säkert redan funderat på att investera i en luftvärmepump och på vilken nytta man kan ha av en sådan. Flera faktorer inverkar på hur lönsam en luftvärmepump är. Den viktigaste frågan är om man vill producera en del av uppvärmningsenergin för hemmet med luftvärmepumpen och få ner värmeräkningen.

#

Är ditt hem en energibov?

Ju mer energi som går åt till uppvärmning, desto större besparingar kan en luftvärmepump ge. Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s undersökning ger värmepumpen den största ekonomiska nyttan i hus med elvärme och i fastigheter med oljeeldning som är i behov av att förnyas.

I alla hem går det inte att spara pengar med en luftvärmepump. I små och energieffektiva hus, till exempel passivhus, ger en luftvärmepump minimal besparing. Ofta skaffar man en luftvärmepump av den enkla orsaken att man vill kunna kyla bostaden heta sommardagar.

Avgörande att placera luftvärmepumpen rätt

Det är viktigt att hitta en plats för luftvärmepumpens inomhusenhet från vilken värmen kan sprida sig obehindrat. Bäst fungerar luftvärmepumpen i en bostad med öppen planlösning, där värmen lätt kan sprida sig. En bostad med många rum och korridorer är inte idealisk för en luftvärmepump.

Luftvärmepumpen ska inte placeras i köket, eftersom den snabbt blir nedsmutsad av fett. Det är också bra att tänka på att effekten från en luftvärmepump på nedre våningen inte räcker till för att värma övre våningen och vice versa.

Luftvärmepumpen som hemmets värmekälla

VTT undersökte i fjol luftvärmepumparnas potential i finska förhållanden. Enligt undersökningen kan en luftvärmepump tillgodose upp till 40–60 % av hemmets värmebehov. Två luftvärmepumpar kan tillgodose upp till 90 % av behovet. Luftvärmepumpens verkningsgrad är högst när temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften är lägst.

Ju kallare vädret blir, desto mindre värme producerar pumpen per förbrukad elmängd. Till exempel mellan noll och minus fem grader har de flesta luftvärmepumpar ett COP-värde på 4, vilket betyder att de producerar 4 kilowatt värme med 1 kilowatt el. När temperaturen kryper ner till –30 grader är värdet ofta bara 1, vilket betyder att pumpen producerar ungefär lika mycket värme som den förbrukar el. Därför lämpar sig en luftvärmepump inte som enda uppvärmningssystem i bostaden.

Äts uppvärmningssäsongens besparingar upp i sommarhettan?

De flesta som har en luftvärmepump undrar också om de besparingar de nått under uppvärmningssäsongen äts upp när de använder pumpen för kylning under sommaren. Enligt Motiva drar en luftvärmepump som används för kylning av hemmet bara 100–500 kWh per år om den används rätt. I programmet för effektivisering av eluppvärmningen Elvari kom man till att en luftvärmepump i medeltal sparar 3 000 kWh per år när den används för uppvärmning. Man behöver alltså inte oroa sig för att besparingarna äts upp av kylningen.

Emellertid är det viktigt att använda luftvärmepumpen rätt. Ha alltid spjälgardinerna för när solen gassar, så att inte inomhustemperaturen stiger i onödan. Fönstren ska vara stängda när luftvärmepumpen är på. Lämna inte heller luftvärmepumpen på kylning när du själv är borta hemifrån. Det viktigaste är ändå att kontrollera att luftvärmepumpen inte är i automatläge, annars kan det hända att pumpen omväxlande kyler och värmer bostaden.


Marknadens bästa luftvärmepumpsmodeller från Kervo Energi – som nyckelfärdig leverans och med finansiering!

» Läs mer om luftvärmepumpar och begär offert

Tänk på att du kan utnyttja hushållsavdraget för luftvärmepumpens installationskostnader!