«Tillbaka


NYTTIGT ATT VETA OM LUFTVÄRME­PUMPAR

Hur fungerar en luftvärmepump?

När en luftvärmepump används för uppvärmning överför den värme från uteluften till inneluften. Luftvärmepumpen består av två enheter: en utomhus- och en inomhusenhet. Luftvärmepumpen innehåller ett köldmedium som används för att fånga upp och avge värme. Köldmediet förångas i utomhusenheten och binder då effektivt värmeenergi. Sedan överförs köldmediet till inomhusenheten där det förångas och värmen avges till rummet. Beroende på utomhustemperaturen kräver processen bara en femtedel el jämfört med hur mycket värme den producerar. Vid kylning är mekanismen omvänd.

För vem passar en luftvärmepump?

En luftvärmepump passar som extra värmekälla i vilken fastighet som helst. Hus med elvärme eller oljeeldning har störst nytta av luftvärmepumpen. En luftvärmepump sänker värmekostnaderna och tjänar i bästa fall in sitt pris på bara några år.

Hur förbättrar en luftvärmepump boendekomforten?

Sommartid kan luftvärmepumpen användas för att kyla rummen. När detta görs på rätt sätt äter det inte upp besparingarna som nåtts under uppvärmningsperioden. Enligt en undersökning sparar en luftvärmepump i medeltal 3 000 kilowattimmar i värmekostnader per år. Om pumpen aktivt används för kylning sommartid är besparingen bara omkring en sjättedel mindre. (Källa: Programmet för effektivisering av eluppvärmningen Elvari 2015). Luftvärmepumpen ger inte bara kyla utan avfuktar och cirkulerar också inneluften samt renar den.

Vad är COP- och SCOP-värden?

COP-värdet (Coefficient Of Performance) anger verkningsgraden, det vill säga hur mycket värmeenergi värmepumpen producerar i förhållande till den el den förbrukar. Till exempel betyder COP5 att luftvärmepumpens värmeeffekt är 5 kW om ineffekten är 1 kW. COP-värdena bestäms för en utomhustemperatur på +7 grader.

SCOP-värdet (Seasonal Coefficient of Performance) anger verkningsgraden i marknadsområdet för hela uppvärmningssäsongen, det vill säga årsverkningsgraden. För värmepumpar som säljs i Finland ska SCOP-värdena vara beräknade enligt klimatförhållandena i norra Europa.

Kräver en luftvärmepump underhåll?

För att bevara luftvärmepumpens prestanda måste man underhålla den regelbundet. Filtret i inomhusenheten ska dammsugas varje månad. Utomhusenheten ska hållas fri från snö vintertid och fri från löv och annat löst skräp på hösten. Det rekommenderas att låta en yrkesman utföra en mer ingående rengöringsservice med 3–4 års intervaller.

Var är den bästa placeringen för en luftvärmepump?

För att få maximal nytta av luftvärmepumpen är det viktigt att placera den rätt. Inomhusenheten borde vara placerad så att luften kan sprida sig så fritt som möjligt i bostaden. Om pumpen placeras för nära köket sprids matoset i hela bostaden och filtret blir snabbare nedsmutsat av fett och os. Pumpen ska inte heller placeras för nära platser där man vistas, till exempel soffan, eftersom luftströmmen kan kännas störande. Även om dagens luftvärmepumpar är ganska tysta, ska utomhusenheten helst inte placeras alldeles utanför sovrummet. I ett tvåplanshus kan det vara motiverat att ha en värmepump på varje plan, i synnerhet om man också vill använda pumpen för kylning. Kyleffekten från en pump räcker vanligen bara för ett våningsplan.

Alla hus är olika och behovet för en luftvärmepump är individuellt. Våra montörer hjälper till att hitta rätt lösning just för dig, be om offert!