«Tillbaka


UTNYTTJAR DU DIN LUFTVÄRME­PUMP MAXIMALT?

Undvik fel – använd din pump rätt

I Finland har försäljningen av luftvärmepumpar varit på stark uppgång i mer än tio års tid. För närvarande finns det redan cirka 800 000 luftvärmepumpar i Finland. I många hem har man glömt bort hela luftvärmepumpen efter monteringen, trots att den behöver regelbundet underhåll för att fungera optimalt.

#

Dammsug pumpen minst en gång i månaden

För att maximera luftvärmepumpens livslängd och prestanda är det viktigt att hålla pumpen ren. Dammsug inomhusenhetens grovfilter minst en gång i månaden – i pollentider ännu oftare. Du kan också försiktigt tvätta filtret med vatten. Lamellerna i luftvärmepumpen kan lätt böja sig och därför ska du inte dammsuga dem. Lamellerna kan tvättas med ett rengöringsmedel som finns att köpa i värmepumpsaffärer. Håll utomhusenheten fri från snö vintertid och fri från löv vår och höst.

Felaktig användning kan bli dyr

En luftvärmepump sänker värmeräkningen – om den används rätt. Det viktigaste är att ha det huvudsakliga uppvärmningssystemet ställt på lägre temperatur så att luftvärmepumpen får en chans att arbeta. Det största felet är att ha pumpen ställd i automatläge på exempelvis 22 grader samtidigt som det huvudsakliga uppvärmningssystemet är ställt ett par grader högre. Då använder luftvärmepumpen el för att kyla bostaden i stället för att värma den.

Tidigare, när luftvärmepumparna inte var lika effektiva som i dag, sades det att pumpen ska stängas av vid sträng kyla. Dagens luftvärmepumpar ska dock inte stängas av efter vädret, om det inte är fråga om en lång köldperiod. Dagens luftvärmepumpar har så hög verkningsgrad att de producerar lika mycket värme som de förbrukar el även vid –30 graders kyla. Förbrukningen ökar om luftvärmepumpen ofta startas och stängs av.


Marknadens bästa luftvärmepumpsmodeller från Kervo Energi – som nyckelfärdig leverans och med finansiering!

» Läs mer om luftvärmepumpar och begär offert

Tänk på att du kan utnyttja hushållsavdraget för luftvärmepumpens installationskostnader!