«Tillbaka


SOLPANELER GER LÄGRE ELRÄKNING

Med hjälp av solpaneler kan du tryggt och bekymmersfritt producera solkraft för din fastighets behov. Solpaneler är ett ekologiskt val, eftersom solkraft är utsläppsfri förnybar energi direkt från den rena naturen.

Dagens solpaneler är effektiva, långlivade och underhållsfria. Trots vårt nordliga läge ger solpaneler bra utbyte i Finland, bara man ser till att rikta dem rätt. Vi hjälper dig att dimensionera ett solpanelssystem som bäst fyller dina behov. Vi erbjuder solpaneler som nyckelfärdig leverans – från kartläggning till ibruktagande.

Våra solpaneler levereras alltid färdigt monterade.


Smart lösning ger maximalt utbyte av solpanelerna

Vädret i Finland är omväxlande – och så är även solpanelernas produktion. Utmaningen är att se till att elförbrukningen i hemmet är tillräckligt stor när solen skiner och solpanelerna producerar el.

Kervo Energis smarta solpanelslösning styr elförbrukningen i hemmet enligt panelernas produktion. På så sätt kan du vara säker på att elen från panelerna förbrukas i ditt hem och inte matas till elnätet.

Läs mer

aurinkopaneelit omalle katolle

Priser från

#
#
#

Priser inkl. moms 24 %. Priserna är prisexempel för olika solpanelspaket. Andra paket är också möjliga. Priserna är minimipriser och inkluderar kartläggning, kraftverksutrustning och installation. kWp = toppeffekt när solen skiner som gynnsammast. Ett kartläggningsbesök kostar 110 €, men kostnaden krediteras i priset på solpanelerna.

Begär offertKom ihåg att utnyttja hushållsavdrag och energistöd när du köper solpaneler

Hushåll kan ansöka om hushållsavdrag för arbetets andel av solpanelsinvesteringen. Arbets- och näringsministeriet beviljar företag understöd för solenergiinvesteringar (25%). Jordbruk kan få upp till 40 % i understöd för investeringarna.

Från oss får du också finansiering!

Sälj överskottselen från dina solpaneler till oss!

Det gör ingenting om du inte själv kan förbruka all el som dina solpaneler producerar: vi köper överskottet av dig till börspris utan marginal. Varje kilowatt som dina solpaneler producerar ger dig ekonomisk nytta.

Förmånen gäller konsumentkunder som köper solpaneler via oss och som har ett elavtal med oss.

Förmånen är i kraft tills vidare. Kunden måste ha ett giltigt elavtal med oss. Förmånen gäller också kunder utanför vårt elnät.

Om du ännu inte har tecknat elavtal med oss kan du göra det här.

Fråga mer:
myynti@keravanenergia.fi
t. (09) 584 9550

Håll kol på solpanelernas produktion via nätet

Med solkraftverket får du ett mångsidigt verktyg för rapportering och uppföljning. Via nätet eller en mobilapp kan du hålla koll på dina solpanelers produktion i realtid.


aurinkopaneeli


Så här går det till att skaffa solpaneler:

  1. Lämna kontaktbegäran med blanketten nedan.
  2. Våra experter tar kontakt med dig och gör en första kartläggning via telefon.
  3. Om du på basis av den första kartläggningen är intresserad av att skaffa solpaneler kommer vi överens om ett egentligt kartläggningsbesök för att dimensionera systemet efter just dina behov. Ett kartläggningsbesök kostar 110 €, men kostnaden krediteras i priset på solpanelerna.
  4. Solpanelerna monteras och kopplas in.

Kontakta oss

Genom att skicka in blanketten godkänner jag att mina personuppgifter lagras Läs registerbeskrivningen.