«Tillbaka

El i lagom mängd från solen

Att planera ett eget solkraftverk är ett utmärkt botemedel mot mörkerdepression. Litet är vackert och ofta också ekonomiskt bäst.


#


För att kunna välja rätt antal paneler krävs en noggrann utredning av förbrukningen under sommaren, betonar produktchef Lauri Konsén.


Hushållens intresse för solel är på stark uppgång.

”Vi har kontaktats dubbelt så många gånger som i fjol” säger produktchef Lauri Konsén som ansvarar för Kervo Energi -bolagens nya produkter.

Hetast är solenergi för personer som bor i eget hus med direktverkande elvärme. Orsakerna till intresset kan vara att man vill bli självförsörjande och få ner elräkningen samt att man vill bidra till att bromsa klimatutvecklingen. Oavsett inspirationskälla är frågorna desamma: går det att installera paneler på vårt tak, vad skulle det kosta och är det till någon nytta?

För ett vanligt enfamiljshus är ett 12 panelers system med drygt tre kilowatts toppeffekt vanligen mer än tillräckligt. Ett sådant kostar cirka 6 000 euro. Arbetets andel av kostnaderna är nästan hälften, och därför lönar det sig att utnyttja hushållsavdraget.

Många som tagit kontakt är intresserade av ett stort system med 24 paneler. En kartläggning av förbrukningen kan emellertid visa att rätt antal paneler skulle vara åtta.

”Vi säger ärligt till om vi tycker att det inte är meningsfullt med ett stort system.”

Ansvarsfull solkraftstjänst

Kervo Energi erbjuder sina kunder solkraftslösningar som nyckelfärdig leverans.

”Vi sköter kartläggningen och dimensionerar systemet. Vi ger offert, installerar anläggningen och ger användarutbildning. Först efter det skickar vi räkning”, beskriver Konsén tjänstepaketet.

Samma erfarna yrkesmän sköter projektet från början till slut, från kartläggning till användarutbildning. Man börjar med att undersöka terrängen. Går det att rikta panelerna så att middagssolen kan lysa fritt på dem, eller står där t.ex. stora träd i vägen? Man undersöker också genast takets skick, eftersom panelerna monteras med utgångspunkten att de ska sitta där i ett kvartssekel.

”Om taket ska renoveras om ett par år är det helt onödigt att vi kommer och gör en besiktning innan renoveringen är gjord. I praktiken går solkraftverkets lönsamhet helt förlorad om man kort efter installationen måste ta bort panelerna för att det ska läggas nytt tak.”

För att kunna dimensionera systemet rätt krävs detaljerad långtidsinformation om husets och de boendes elförbrukningsvanor. Det går inte att göra en tillförlitlig dimensionering enbart utifrån årsförbrukningen. Det väsentliga är att utreda sommarens förbrukning timme för timme.

”I våra kunddatasystem ser vi kundens faktiska timförbrukning under sommarmånaderna. Utifrån det kan man fundera på om det är möjligt att i högre grad förlägga förbrukningen till dagtid.”

Målet är att hitta en optimal lösning för varje kund.

”Det är ingen idé att installera ett system på över två kilowatt i ett objekt med liten förbrukning, eftersom det kan leda till att 70 procent av förbrukningen hela tiden säljs som överskott.”

På installationsarbetena ges två års garanti. Produktgarantierna är desto längre: sju år på växelriktaren, 10 år på fastsättningssystemen och 12 år på panelerna. Effektgarantin är hela 25 år.

”Med så här långa garantitider är det bra att tänka på vem som är en pålitlig leverantör och finns kvar långt in i framtiden.”

Vattenvärmning ger största nyttan

I finska förhållanden är solpanelernas produktion hyfsad från mars till oktober. I november-februari är produktionen obetydlig.

”Sommartid består förbrukningen till stor del av värmning av tappvarmvatten och sporadisk kylning. Det här talar för små system”, säger Lauri Konsén.

Det bästa sättet att utnyttja solel i ett vanligt enfamiljshus är därför just att värma tappvarmvatten.

”Varmvattenberedaren fungerar väldigt bra med panelerna, eftersom den har en direkt elpatron som inte slits nämnvärt av att ofta slås av och på.”

I vissa fall går det att sänka beredarens effekt genom att byta ut elpatronen mot en mindre, och då kan all el som behövs för att värma vatten produceras med solpaneler. Beredaren kan kopplas bort från nattströmmen och i stället styras med ny teknik.

”Via oss får man smarta lösningar som styr varmvattenberedaren eller värmepumpen utifrån tillgången till solel. På så sätt kan man själv utnyttja en större del av panelernas produktion, vilket ger maximal nytta av investeringen.”

I allmänhet är det onödigt att satsa på extra paneler.

”Om man t.ex. har tänkt köpa en elbil kan överdimensionering vara motiverad, men om man utgår från att förbrukningen inte förändras lönar det sig inte att installera ett för stort system.”

Vid behov går det lätt att installera fler paneler och en ny växelriktare också i ett senare skede.

Rejäl kreditering för överskottet

Kervo Energi ingår ett avtal med sina kunder om återköp av överskottsel som producerats med solpanelerna. För konsumentkunder som köpt sina paneler via Kervo Energi och har ett elavtal med bolaget krediterar bolaget överskottselen till s.k. spotpris utan avdrag för marginal. Spotpriset bildas timme för timme på den nordiska elbörsen.

”Vi köper överflödig solel av våra egna kunder till samma pris som vi själv betalar för börsel. Jag tycker det är rejält spel”, säger produktchef Konsén.

Sommaren 2018 var krediteringen i medeltal 5–7 cent per kilowattimme.

Att avsiktligt producera mer solel än man själv förbrukar är inte lönsamt, eftersom investeringen är så pass stor. Det är realistiskt att utgå från att anläggningen har tjänat in sitt pris tidigast efter 15 år.

”Det skulle kunna vara klokare att se på solkraft som en placering än som en anläggningsinvestering och exempelvis eftersträva en årsavkastning på fem procent.”

Den största ekonomiska nyttan ger solkraft i fastigheter där el- och varmvattenförbrukningen är stor även sommartid.

Konsén uppmuntrar alla som är intresserade av solkraft att lämna kontaktbegäran med blanketten på Kervo Energis webbplats. Man försöker besvara varje begäran inom rimlig tid. I bästa fall kan svaret komma redan samma dag, under brådare tider kan det ibland ta en vecka.

”Senhösten och förvintern är rätt tid att inleda processen och göra förutredningar. Kartläggningen kan göras så länge taket är snöfritt, och installationsarbetena kan påbörjas i februari-mars så fort vädret tillåter.”

Paneler som installerats på vårvintern börjar genast producera el. ∎


Begär offert