«Tillbaka

NYTTIGT ATT VETA OM SOLPANELER

Hur installeras solpaneler som ansluts till elnätet?

Solpaneler kan installeras på husets tak eller vägg, alternativt på marken. Alla solpaneler vi levererar kan anslutas till elnätet. Elen från solpanelerna omvandlas från likström till växelström med hjälp av en växelriktare och leds till husets elsystem via elhuvudcentralen. Eventuell överskottsel matas till elnätet via elmätaren för att mängden ska kunna mätas.Vilka faktorer inverkar på solpanelernas produktion?

Solpanelernas produktion påverkas av husets läge, takriktningen, taklutningen samt skuggor från träd och byggnader. Den svala luften och de långa molnfattiga sommardagarna förbättrar produktionen i Finland.Hur fördelar sig solpanelernas produktion på olika månader?

Cirka 20–30 % av produktionen sker under vårvintern och hösten. Största delen eller 60–70 % sker under perioden mars–september. Från mitten av november till mitten av februari är produktionen i praktiken noll.

Kervo Energis solkraftverk har varit i drift sedan mars 2016. Uppgifter om solkraftverkets produktion finns på www.keravanaurinkovoimala.fi.Hur mycket el producerar solpanelerna per år?

Ett system på 3 kWp producerar cirka 2500 kWh per år.Hur är det bäst att rikta solpanelerna?

Ett riktgivande exempel på ett system på Helsingfors breddgrad:

Aurinkopaneelien suuntaus kulmaHur många solpaneler borde man ha?

Rekommenderad storlek på systemet är cirka 20–35 % av den årliga elförbrukningen (kWh).

Aurinkopaneelien sopiva määräÄr solpaneler en bra investering?

Javisst. Solpaneler minskar mängden köpt el från elbolaget med den producerade mängden, vilket innebär besparingar i energi- och överföringsavgifterna och i elskatterna. Systemets återbetalningstid är vanligen cirka 7–20 år. Solpaneler är i praktiken underhållsfria och har en livslängd på ända upp till 30 år. Panelerna har 25 års effektgaranti (80 % av produktionseffekten återstår efter 25 år).

Ett system på 6 kWp sänker elräkningen med cirka 400–700 euro/år. Avkastningen på investerat kapital är i bästa fall hela 6–10 %.

Solenergi är en riskfri och miljövänlig investering som har en sysselsättande effekt i Finland.Allmänt om solpaneler

  • Solpanelens storlek cirka 100x170 cm eller 1,7 m2.
  • Om växelriktaren ansluts till internet kan produktionen följas på distans.
  • En enskild panel har cirka 255 W effekt. Det finns också effektivare paneler med över 300 W effekt.
  • Panelernas belastning på taket är cirka 15 kg/m2.
  • Solpaneler är enklast att montera på ett maskinfalsat plåttak, där man använder beslag som kläms fast i plåtfalsarna.

Kan man få bidrag för anskaffning av solpaneler?

Hushåll kan ansöka om hushållsavdrag för solpanelernas installationskostnader. Installationskostnaderna anges separat i vår offert. Hushållsavdraget är 45 % av de kostnader som berättigar till avdrag.
»Pyydä tarjous