«Tillbaka

Solpanelslösningar av olika slag

Utred före anskaffningen: Traditionella eller smarta solpaneler?

Solpaneler ger bra utbyte i finska förhållanden – men produktionen varierar kraftigt beroende på vädret. Utmaningen är att lyckas förbruka all el från solpanelerna precis när solen skiner.

Vädret kan vi inte påverka – men nog elförbrukningen i hemmet

I Finland växlar vädret snabbt – och samtidigt också solpanelernas elproduktion. För optimal lönsamhet borde man själv kunna förbruka så mycket som möjligt av den el som solpanelssystemet producerar, i stället för att mata överskottselen till elnätet. Det kan vara krävande och jobbigt att reglera sin egen förbrukning manuellt – men det hela går också att automatisera. Kervo Energis smarta solpanelssystem styr hemmets elförbrukning så att solpanelerna ger maximal ekonomisk nytta. När solen skiner och solpanelerna producerar el kopplar det smarta solpanelssystemet på exempelvis den ackumulerande uppvärmningen, varmvattenberedaren eller laddningen av elbilen. På så sätt kan du vara säker på att elen från panelerna förbrukas i ditt hem och inte matas till elnätet.

Elavtal med timvis prissättning samt ett batteri förbättrar systemets lönsamhet

Om man köper ett smart solpanelspaket lönar det sig att ingå ett Smartel-avtal med oss. I avtalet prissätts elen på timnivå enligt den nordiska elbörsen. Du får alltså ner elräkningen på två sätt: dels genom att använda elen från dina solpaneler så effektivt som möjligt, dels genom att styra din elförbrukning till de timmar då börspriset på el är lägre. Till ett smart solpanelssystem går det också att ansluta ett solcellsbatteri som buffert för styrningen av elförbrukningen i fastigheten – överskottselen från solpanelerna lagras i batteriet och används när solpanelerna inte producerar. Också batteriet i elbilen kan anslutas till systemet.