«Tillbaka


GUIDE FÖR DIG SOM TÄNKT KÖPA SOLPANELER

– Tips för en lyckad investering

Enligt Aalto-universitetets projekt FinSolar hade de nätanslutna solkraftverken i Finland en sammanlagd effekt på 20 megawatt år 2016. Ökningen har varit snabb, eftersom motsvarande siffra hösten 2015var under åtta megawatt. Intresset för solkraft fortsätter att öka snabbt. Solpaneler lämpar sig ändå inte för alla objekt. Läs nedan vad som krävs för en lyckad solpanelsinvestering.


Producerar solpaneler el i finska förhållanden?

Den årliga solinstrålningen i södra Finland är nästan lika stor som i norra Tyskland. Solpaneler producerar bra i Finland, men produktionen varierar kraftigare med årstiderna. Vanligen är produktionen störst i maj-juni, då luften fortfarande är sval. Hetta försämrar solpanelernas effekt. Från mars till september ger panelerna bra utbyte. I oktober börjar produktionen minska och från november till februari är den obetydlig.

Är solpaneler en lönsam investering?

Flera faktorer inverkar på ett solkraftverks lönsamhet. Först och främst måste systemet dimensioneras så att det motsvarar hemmets elförbrukning. Förbrukningen borde vara tillräckligt stor även under sommaren. Störst nytta av solpaneler har man i hus med elvärmesystem, till exempel direktverkande el eller jordvärme. Värmning av tappvarmvatten förbrukar el även under sommaren, vilket betyder att man alltid har användning för elen från solpanelerna. En annan fungerande kombination är luftvärmepump och solpaneler, eftersom luftvärmepumpen drar el även sommartid när den kyler hemmet.

Förhållandena på installationsplatsen har också stor betydelse för solkraftverkets lönsamhet. För att nå maximal elproduktion borde det inte finnas någonting som skuggar panelerna. Panelerna ska helst riktas mot syd och lutningen borde vara 35–45 grader.

Hur lång är återbetalningstiden för ett solkraftverk?

Solpaneler har relativt hög livslängd, ända upp till 30 år. De kräver inget underhåll och därför har solkraftverk låga underhållskostnader. Systemets återbetalningstid är vanligen 7–20 år, vilket innebär att de hinner producera el i många år.

Återbetalningstiden är beroende av elpriset, eftersom besparingen består i vad man skulle ha betalat i försäljningspris, överföringspris och elskatter för motsvarande mängd el som köpts från elbolaget. Om elpriset går upp förkortas solkraftverkets återbetalningstid. Solpaneler är särskilt populära i områden där det förekommit kraftiga höjningar av elöverföringspriserna.

Försäkra dig om försäljarens yrkeskunskap

Det finns aktörer av många slag på solpanelsmarknaden. När du beställer ett solkraftverk från Kervo Energi kan du vara säker på att kraftverket är exakt rätt dimensionerat i förhållande till din elförbrukning. Du kan också vara säker på att solpanelerna är högklassiga och effektiva och att installationen sköts omsorgsfullt och yrkeskunnigt. Som specialförmån köper vi kundernas överskottsel till samma pris som kunden köper el från oss! Vi kan också ordna finansiering vid behov.

» Begär offert på solpaneler för ditt tak från oss!