Tillbaka

Påverka genom egna val

BYT DITT ELAVTAL MOT UTSLÄPPSFRI KLIMATEL

Klimatel är en personlig klimathandling för att förebygga klimatförändringen.
Kervo Energis Klimatel har producerats rent och utsläppsfritt med förnybar sol- och vindenergi.

TECKNA AVTALKlimatel är

  • ett klimatvänligt elavtal, eftersom den producerade elen inte har gett upphov till utsläpp i atmosfären.
  • en kombination av förnybar sol- och vindkraft, med andra ord producerad helt utan fossila bränslen.
  • ursprungsgaranterad el.


Avtal om klimatel

Tidsbundet, avtalsperiod 24 mån

Elpris:
Grundavgift 3,00 €/mån
Energiavgift 6,10 c/kWh

TECKNA AVTAL


Varför har elproduktionssättet betydelse?

Enligt de senaste undersökningarna borde vi försöka begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det är genomförbart, om vi lyckas få ner de globala växthusgasutsläppen till noll fram till år 2050. I Finland är energiproduktionen en av de största utsläppskällorna. Genom sina val påverkar konsumenterna vilket slags el energibolagen anskaffar till försäljning.

Läs om Kervo Energis övriga produkter


#