De förnyade nättjänst- och

elanslutningsvillkoren togs i bruk 17.5.2019

Kervo Energi Ab och Sibbo Energi Ab har från och med 17.5.2019 tagit i bruk de förnyade allmänna avtalsvillkoren (Nättjänstvillkor NTV 2019, Anslutningsvillkor AV 2019 och Elleveransvillkor ELV 2019) som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf. Förändringen kräver inga åtgärder från våra kunders sida.

Nättjänstvillkoren NTV 2019 och Anslutningsvillkoren AV 2019 gäller dem av våra kunder som har ett giltigt elöverförings-, mikroproduktions- eller anslutningsavtal med oss. Elleveransvillkoren ELV 2019 gäller dem av våra kunder som har ett tills vidare gällande totalleveransavtal med oss (både ett elöverföringsavtal och ett tills vidare gällande elförsäljningsavtal).

Orsaken till att avtalsvillkoren behövde förnyas är ändring av lagstiftningen samt väsentligt förändrade omständigheter. Andra orsaker till uppdateringen är förnyande av föråldrade avtals- och prissättningsarrangemang samt främjande av energisparåtgärder. Det har också gjorts en del små ändringar i definitionerna och terminologin i avtalsvillkoren. Dessa ändringar påverkar inte det centrala innehållet i avtalsförhållandet.

Kunden har rätt att säga upp ett tills vidare gällande elförsäljningsavtal med 14 dagars uppsägningstid.

Läs de förnyade villkoren i sin helhet


Takaisin uutisiin