ORGANISATION

Energiverksamheten svarar för Kervo Energi-bolagens elanskaffning och elförsäljning.

Nätverksamheten svarar för elöverföringen i Kervo stad, Sibbo kommun och delar av Helsingfors stad.

Produktionsverksamheten svarar för el- och värmeproduktionen samt fjärrvärme- och naturgasdistributionen i Kervo och Sibbo.

Enheterna Koncerntjänster ja Kundrelationer producerar tjänster för koncernens behov. Exempel på sådana tjänster är ekonomiförvaltning, HR, kundtjänst och marknadsföring.

Enheten Digitala tjänster svarar för koncernens datasystemarkitektur och producerar ICT-tjänster.

Kervo Energi-bolagens ledningsgrupp

 • Verkställande direktör Jussi Lehto
 • Direktör för nätverksamheten Osmo Auvinen
 • Kundchef Johanna Haverinen
 • Ekonomidirektör Lars Horn
 • Direktör för produktionsverksamheten Sami Kotimäki
 • Direktör för digitala tjänster Arttu Laine
 • Ekonomichef Hannu-Pekka Nummela


Kervo Energi Ab

Det högsta beslutsorganet är bolagsstämman, där ägarna Kervo stad och Sibbo kommun är representerade. Bolaget har ett förvaltningsråd med 16 ordinarie medlemmar (+ personliga ersättare) samt en styrelse med nio ordinarie medlemmar (+ personliga ersättare), varav en är representant för personalen.

Sibbo Energi Ab

Det högsta beslutsorganet är bolagsstämman, där ägarna Kervo stad och Sibbo kommun är representerade. Bolaget har en styrelse som består av moderbolagets styrelsemedlemmar.

Styrelsens medlemmar

 • Eero Lehti, ordförande
 • Anne Karjalainen, vice ordförande
 • Johanna Holmström
 • Lauri Kallamaa
 • Tuula Komokallio
 • Heikki Halonen, personliga ersättare
 • Ilkka Lavas
 • Kaj Lindqvist
 • Lauri Saloriutta

Förvaltningsrådet

Veikko T. Valkonen (ordförande), Leena Riikonen (vice ordförande), Annikki Halme, Raimo Heikkinen, Ossi Honkasalo, Ismo Jalonen, Anne Karhusaari, Miia Kiukkonen, Simo Lehvonen, Anneli Luusalo, Tom Martin, Samuli Myllyharju, Bo Ranta, Mikko Raunio, Jorma Surakka och Eija Väinämö (personliga ersättare).