INFORMATION OM ELMÄTARE

Dagens elmätare är fjärravlästa, vilket betyder att mätarna sänder uppgifter om elförbrukningen till energibolaget automatiskt med hjälp av avläsningssystemet och telenätet. Man behöver alltså inte längre avläsa mätarställningen och skicka in den manuellt.

Kunden har nytta av de fjärravlästa elmätarna på flera sätt. Först och främst sker elfaktureringen exakt enligt den faktiska förbrukningen – det behövs inte längre några uppskattnings- och utjämningsfakturor. Tack vare de fjärravlästa elmätarna kan vi ge kunden möjlighet att se uppgifter om sin energiförbrukning ända ner på timnivå. De fjärravlästa mätarna gör också att vi lättare får information om störningar i eldistributionen och därmed kan reparera fel snabbare och effektivare.


Strömmen får inte längre brytas för en längre tid via huvudströmbrytaren

Förr var det vanligt att stänga av strömmen i sommarstugan till vintern via huvudströmbrytaren eller genom att skruva ur huvudsäkringarna. Nu när elmätarna är fjärravlästa kan man inte längre göra så här, eftersom mätaren då faller bort från fjärravläsningen och orsakar en felsituation för elbolaget. Det kan leda till ett onödigt kontrollbesök. Vi får inte information om eventuella strömavbrott och kan inte hålla koll på eldistributionen till fastigheten, om mätaren inte kan avläsas. Om en elmätare fallit bort från fjärravläsningen för en längre tid leder det också till att kunden överförs till fakturering på basis av uppskattning och kan få en uppskattningsfaktura, trots att ingen el förbrukas i fastigheten för tillfället.

Därför är det viktigt att du bryter strömmen via kopplingsanordningen på den fjärravlästa mätaren om du är borta en längre tid. Då hålls mätaren kvar i fjärravläsningen, trots att strömmen bryts från mätaren vidare till fastigheten. Närmare instruktioner om frånkoppling av strömmen finns i elmätarnas bruksanvisningar nedan.

Obs! När elarbeten utförs ska strömmen för elsäkerhetens skull fortsättningsvis brytas via bostadens huvudströmbrytare.


Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för Kampstup fjärravlästa elmätare

Aidon 5513 ja 5530 -etäluettavat mittalaitteet

Aikasähkö | Landis+Gyr -etäluettavat mittalaitteet

Kausisähkö | Landis+Gyr -etäluettavat mittalaitteet

Yleissähkö | Landis+Gyr -etäluettavat mittalaitteet

Aidon 6531 -etäluettavat mittalaitteet

Kamstrup -etäluettavat mittalaitteet