Kabelvisning

El-, gas- och fjärrvärmeledningar

Information om jordkablars placering hittar du enklast på adressen www.kaivulupa.fi.

Anvisningar ges också per telefon på nummer 0800 133 544 vardagar kl. 07.00-17.00.