FÖRBE­REDELSER INFÖR LÅNGVARIGA STRÖMAVBROTT

Försvarsministeriets guide Strömmen gick berättar hur vardagen påverkas av långvariga strömavbrott, som är sällsynta men har allvarliga följder. Guiden ger också råd om hur man kan förbereda sig för avbrotten på förhand.

Ladda ned guiden (pdf).